Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – från detaljstyrning till ökat engagemang

Information

Pris: 13 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 3 feb – 4 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 27 apr – 28 apr

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Göteborg

Datum: 19 maj – 20 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 22 sep – 23 sep

Tid: 09:00 – 16:30

Många röster hörs om att detaljstyrning i offentlig sektor behöver  minskas och handlingsfriheten öka – för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Detta är också den statliga Tillitsdelegationens rekommendationer. Denna utbildning, som riktar sig till alla chefer och ledare i offentlig sektor, handlar om att leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten, med minskad detaljstyrning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas kompetens.Att vara ledare i offentlig verksamhet innebär särskilda utmaningar. Kravbilden är omfattande och mångfasetterad. Att ta hjälp av moderna arbetspsykologiska teorier och verktyg är ett bra sätt att främja arbetsmiljön, möjliggöra handlingsutrymme och autonomi hos medarbetare, samt skapa de förutsättningar som behövs för att skapa en gynnsam utveckling i dagens komplexa verklighet.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad nutida psykologisk forskning har identifierat som avgörande faktorer för att tillit ska uppstå och människor ska kunna frigöra sin potential på arbetsplatsen
 • Om ledarskapets betydelse för att kunna främja verksamhetens utveckling mot mer tillitsorientering
 • Hur du kan leda med tillit genom att gå från fokus på att kontrollera till att frigöras medarbetarnas inneboende handlingskraft
 • Vad som gynnar motivation och innovation och hur du bättre tar till vara på medarbetarnas kompetens
 • Hur du kan lösgöra dig från en traditionell syn på ledarskap
 • Hur du gynnar psykologisk trygghet på arbetsplatsen 
 • Att skapa en feedbackkultur och hur du som ledare bör använda dig av feedback för att öka tilliten 
 • Hur du som ledare skapar involvering och delaktighet 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som har en chefs- eller ledarfunktion i offentlig sektor och som vill lära sig mer om att styra med tillit.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap och konkreta metoder för hur du praktiskt arbetar med dessa frågor i ditt dagliga ledarskap, i din egen verksamhet. 
 • Öka din förmåga att förhålla dig till och komma igång med att arbeta mer tillitsbaserat i ditt eget team.  
 • Råd, konkreta verktyg och handfasta färdigheter, samt ha fått en möjlighet att reflektera och dela erfarenheter kring hur ett tillitsorienterat ledarskap kan se ut

VAD TYCKER TIDIGARE DELTAGARE?

"En av de bästa kurser som jag gått genom åren. Den skarpaste kursledaren "ever" – grymt duktig och inspirerande!"
Hans Ekensskär, Socialchef, Grästorps kommun

”Mycket bra och faktaspäckad kurs med en otrolig kompetent och pedagogisk kursledare!"
Heidi Vassi, Länsantikvarie, Funktionschef, Länsstyrelsen Kronobergs län

"Lärorik, givande och fantastisk kursledare - En fullkomlig höjdarutbildning med otrolig kvalité!"
Carina Torpenberg, Verksamhetsutvecklare, Grästorps kommun

Kursledare

Charlotta Lundgren
Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult. Hennes kunskapsområden är framför allt arbetsmiljö, grupputveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Charlotta är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare vid såväl företagsanpassade som öppna utbildningar. Bland annat utbildar Charlotta chefskandidater inom Västra Götalandsregionen. Hon har också i många år arbetat som klinisk psykolog.

Program

Dag 1 
9.00 Introduktion till utbildningen

09.15 Tillit – en introduktion

 • Baksidan av New Public Management – detaljstyrning och utbrändhet
 • Den interna kulturens och ledarskapets betydelse i styrningen enligt Tillitsdelegationen
  •    Vad menar man med tillit? – om begreppet och forskningsområdet
   

10.00 Hur du leder med tillit

 • Utmaningar och nya perspektiv för ledare i offentlig verksamhet
 • Att gå från att vara kontrollerande till möjliggörande – att frigöra inneboende handlingskraft
 • Delegerat handlingsutrymme, medbestämmande och goda förutsättningar 

10.45     Fika

11.00  Ledares förutsättningar

 • Vilken typ av ledare som behövs i offentlig sektor framöver
 • Gränsdragning mellan politik och förvaltning och vertikal dialog
 • Lojalitetstänk och målkonflikter 

12.00 -13.00 Lunch

13.00  Vad du som ledare som vill skapa tillit ska göra – och varför

 • Ledarskap och följarskap- om den sociala påverkansprocessen på arbetsplatsen
 • Det behovsstödjande ledarskapet – hur ledarskapet inverkar på människors motivation och engagemang
 • Att lösgöra sig från en traditionell syn på ledarskap- om medledarskap

14.30 Fika

14.45 Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv

 • Kultur, etik och professionellt bemötande
 • Värdegrundens kärna ur ett tillitsperspektiv
 • Skippa värdegrundsarbetet och lyft fram det professionella omdömet

15.30 Fokus på medborgaren

 • Svensken och tilliten
 • Kvalitetsmätning av välfärdstjänster
 • Dialog för ”tillsammansperspektiv”

16.00 -16.30 Summeringen

Dag 2 

09.00 Incheckning och gemensam reflektion

9.30 Så gynnar du psykologisk trygghet på arbetsplatsen 

 • Vad psykologisk trygghet är och varför det är så viktigt
 • Hur du som ledare ska göra för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet
 • Rädslan för att göra fel som ett hinder för att lära oss av våra misstag 

10.45 Fika

11.00 Att skapa en feedbackkultur 

 • Vad är feedback och varför ska vi använda oss av det? 
 • Kommunikation och fungerande samarbetsklimat – hur gör man?
 • Vad du som ledare behöver tänka på och hur du bör använda dig av feedback för att öka tilliten 

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Stödjande ledarskap och coaching

 • Hur du som ledare skapar involvering och delaktighet 
 • Växande ledarskap och självledarskap
 • Våga tro att handlingsutrymme föder ansvarskänsla – ”Pygmalioneffekten”


14.00 Fokus på verksamhetens uppdrag 
•    Hur du som ledare kan skapa en förståelse för varför
•    Att leda varandra mot tillit- om gruppers fungerande och systems utveckling 
•    Tydlighetens nödvändighet och inverkan på gruppers samarbete 


14.45 Fika

15.00 Från ludd till udd – att överbygga gapet mellan teori och praktik
•    Samarbete inom tydliga ramar
•    Från dåligt ledarskap till ökad professionalism
•    Olika möjliga vägar framåt

16.00-16.30 Summering och avslut
 

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 3 feb – 4 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 27 apr – 28 apr

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Göteborg

Datum: 19 maj – 20 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 22 sep – 23 sep

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 13 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 3 feb – 4 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 27 apr – 28 apr

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Göteborg

Datum: 19 maj – 20 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 22 sep – 23 sep

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Charlotta Lundgren
Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult. Hennes kunskapsområden är framför allt arbetsmiljö, grupputveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Charlotta är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare vid såväl företagsanpassade som öppna utbildningar. Bland annat utbildar Charlotta chefskandidater inom Västra Götalandsregionen. Hon har också i många år arbetat som klinisk psykolog.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62