onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Så fungerar kommunal ekonomi – utjämningssystemet, demografins betydelse och värdet av nya invånare

Ekonomi

Denna utbildning handlar om hur kommunal ekonomi fungerar. Vi djupdyker i det kommunala utjämningssystemet, demografins betydelse för ekonomin och vad lagen om “god ekonomisk hushållning” kräver. Du får också lära dig hur investeringar påverkar kommunfinanserna och hur du analyserar kommunens ekonomiska ställning. Utbildningen syftar till att ge dig god kunskap om kommunekonomins samband och stärkt ekonomiskt självförtroende för att bättre kunna förstå, utvärdera och ifrågasätta ekonomiska planer och beslut.

De ekonomiska överskotten har de senaste åren varit större än någonsin i många kommuner och regioner. Ändå växer skulderna snabbt i kommunsektorn. På vissa håll får kommun- och regionpolitiker kritik eftersom verksamheterna samtidigt behöver större resurser. På andra håll hotas kvalitén av varaktig obalans i ekonomin. Kunskaper om de ekonomiska sambanden är viktiga för att kunna värdera politiska visioner mot ekonomiska realiteter. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Skatteutjämningssystemet – hur det fungerar, påverkar din kommun och dolda hemligheter, fakta och myter
 • Demografins betydelse – hur befolkningens sammansättning avgör de ekonomiska förutsättningarna och hur olikheterna i befolkningen påverkar ekonomin mellan olika kommuner 
 • Vad olika åldersgrupper kostar och samband mellan skattekraft och verksamhetskostnader
 • Vad en ny kommuninvånare egentligen ger till kommunkassan – marginaleffekterna av inflyttning, och varför utfallet inte blir som man tror
 • God ekonomisk hushållning – vad kommunallagen kräver av kommunerna
 • Vilka ekonomiska mål använder sig kommuner och regioner av, och är de lämpliga?
 • Kommunerna investerar i rekordtakt – vi går igenom investeringarnas speciella roll i kommunekonomin
 • Finansiell analys – verktyg för att kunna utvärdera kommunekonomin och bedöma om den är hälsosam på kort och lång sikt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill och behöver förstå hur kommunal ekonomi och spelreglerna i sektorn fungerar, såväl folkvalda som tjänstemän. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • God grundkunskap om kommunekonomins samband, och stärkt ekonomiskt självförtroende för att bättre kunna förstå, utvärdera och ifrågasätta ekonomiska planer och beslut
 • Fördjupad insikt om skatteutjämningssystemet

Dela kursen

Program

09.00 Inledning och presentation
Introduktion till dagen

09.20 Grunden till allt – befolkningen
En belysning av hur befolkningens sammansättning avgör de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner.

 • Så kostar olika åldersgrupper
 • Sambandet mellan skattekraften och verksamhetskostnaderna
 • De gigantiska skillnaderna kommuner emellan

10.15 Kaffe

10.30 Utjämningssystemet – så fungerar det

 • Utjämningens omfattning och betydelse
 • Grunder och principer – så fungerar systemet
 • Utjämningen och tillväxten – sanning och myter
 • Kritiken mot systemet

12.00 Lunch

13.00 Vad ger en ny invånare?

 • Marginalintäkter av inflyttning 
 • Är nya invånare en god affär?

13.30 God ekonomisk hushållning
Innebörden av lagstiftningens krav på “god ekonomisk hushållning”

 • Vad lagen kräver
 • Ska kommuner och regioner göra vinst? 
 • Vad som skiljer kommuner och regioner från företag
 • Därför behövs överskott
 • Kommunernas och regionernas ekonomiska mål – så gör de
 • Fallgropar och goda exempel

14.15 Investeringar
Kommunsektorn investerar i rekordtakt. Vi går igenom investeringarnas speciella roll i kommunekonomin. 

 • Vad en investering är och hur den påverkar ekonomin
 • Så mycket investerar kommuner och regioner – har ni råd?
 • Så beräknar man hur mycket kommunen har råd att investera

15.00 Fika

15.15 Finansiell analys
Här får du verktyg för att kunna utvärdera kommunekonomin och bedöma om den är hälsosam på kort och lång sikt.

 • Vad du kan utläsa ur resultat och balansräkning
 • De viktigaste nyckeltalen
 • De många resultatbegreppen – vi går igenom vad som skiljer dem åt

Övning: I en snabbkurs går vi igenom hur du själv kvickt ställer en bra diagnos på din egen kommunekonomi och jämför med grannens.

16.30 Sammanfattning och avrundning

 • Frågor och avrundande diskussion
 • Liten kommunalekonomisk quiz

17.00 Utbildningen avslutas