Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Projektledning i offentlig sektor – så lyckas du med planering och genomförande

Information

Pris: 11 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 maj – 19 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Denna praktiskt inriktade projektledarutbildning handlar om hur du effektiviserar ditt arbete och startar, driver och genomför projekt från idé till planering, genomförande och uppföljning. Fokus ligger dock på den viktigaste delen – planeringsfasen. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att arbeta efter en tydlig projektmodell; sätta mål, ta fram projektplan, tidsplan, rutiner för kommunikation och hantera risker.UTBILDNINGENS MOMENT:

1.    Projektmetodikens grunder, struktur och uppbyggnad 

 • Skillnader mellan att arbeta i projektform och i en linjeorganisation, när det är lämpligt med projektform och vilka möjligheter och utmaningar det innebär. 
 • Hur en projektmodell kan vara utformad och vilka faser som ingår
 • En checklista för vad du ska tänka på innan du startar ditt projekt

2.    Inledningsfasen – från projektidé till projektdirektiv

 • Projektidén och hur ett projekt initieras
 • Att genomföra en förstudie utifrån behov, nyttovärden och effekter
 • Hur du gör krav- och intressentanalyser
 • Formulering av mål med ett projekt

3.    Planeringsfasen – att skapa en projektplan med dess olika delar

 • Att skapa en aktivitetsstruktur och koppla aktiviteter till målen 
 • Ta fram tidsplaner 
 • Att förstå och analysera risker
 • Att bemanna och skapa en projektorganisation
 • Rutiner för kommunikation i projektet
 • Budgetering

4.    Genomförandefasen
Vad som behöver hanteras under ett projekts genomförande, som till exempel leveranser, styrning, uppföljning och ändringar

5.    Avslut och uppföljning
Rutiner för att avsluta och lämna över projektets resultat.

Under utbildningen arbetar du tillsammans med andra deltagare i grupper med ett fiktivt projekt, med alla dess olika beståndsdelar från idé till leverans. Fokus ligger dock på projektets viktigaste del - den planerande fasen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 

 • Dig som är projektledare och vill utvecklas och lära dig konkreta metoder och verktyg för att göra ett bättre och effektivare arbete 
 • Dig som är på väg in i rollen som projektledare
 • Beställare av projekt

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om grundläggande terminologi inom projektledning
 • Kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt
 • Förmåga att planera, genomföra och avsluta projekt 
 • Kunskap om projektets roll och funktion i en organisation
 • Kunskap om vilka verktyg och tekniker som kan finnas för att öka chansen för framgångsrika projekt
 • Kunskap om vikten av kommunikation mellan, om och inom projektet
 •  Kunskap om praktisk tillämpning av projektledning
   

Kursledare

Peter Davidson
Peter Davidsson har i mer än 25 år arbetat med kvalificerad affärs- och företagsutveckling och drivit ett stort antal projekt. Hans kärnkompetens ligger i mötet mellan utveckling/strategi/verksamhetsprocesser och marknad. Under de senaste tio åren har Peter utvecklat och genomfört projektledarutbildningar för flera tusen personer. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Region Östergötland, Region Jönköping, Nybro kommun, Hässleholms kommun, Båstads kommun och Region Kronoberg.

Program

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till kursens mål och syfte
 • Presentation av deltagarna

09.30 Introduktion till projekt som arbetsform

 • Utmaningar och möjligheter med projekt som arbetsform i organisationer 
 • Projekt som arbetsform
 • När är projekt lämpligt som arbetsform 

10.15 Kaffe

10.30 Skapa ett projekt

 • Projekt som lednings- och styrningsmetod i linjeorganisationer
 • När projekt lyckas och ej lyckas 

10.45 Projektmodell
Projektmodellens funktion, faser och uppbyggnad

11.00 Från idé till projekt

 • Övningsprojekt (ett projekt som deltagarna skapar från idé till avslut)
 • Checklista för dig som projektledare innan du startar ett projekt
 • Projektdirektiv och projektplan

12.00 Lunch 

13.00 Att ta fram ett projektdirektiv
Utifrån ett övningsprojekt får du lära dig att arbeta med:

 • Förstudiefasen 
 • Identifiering av en projektidé
 • Uppdragsanalys
 • Kravhantering 
 • Intressentanalys

14.30 Kaffe

14.45 Att formulera mål 

 • Måltyper
 • Att formulera mål

15:45 Att skapa en projektplan

 • Planeringsprocessen, att skapa en projektplan 
 • Att skapa aktiviteter kopplade till målen med WBS 

16.30 Avslut för dagen 
Dag 2

09.00 Att skapa en projektplan (fortsättning)

 • Kort återblick från dag 1
 • Analys av projektets omfattning med WBS, identifiera aktiviteter  

10.15 Kaffe

10.30 Skapa tidsplaner
Skapa tidsplaner och optimering med verktygen Nätplan och Gantt

11.30 Riskhantering
Att förstå och analysera risker

12.00 Lunch 

13.00 Projektorganisation

 • Projektroller
 • Att bemanna och skapa projektorganisation

14.00 Kommunikation
Skapa rutiner för kommunikation i projektet

14.15 Budget
Projektets finansiering och kostnader

14.30 Kaffe

14.45 Genomföra projekt

 • Genomförande av projektet, milstolpar, leveranser, styrning, uppföljning
 • Att hantera förändringar i projektet

15.45 Avsluta projekt

 • Rutiner för att avsluta och lämna över projektets resultat
 • Sammanfattning och avslutande frågor

16.30 Avslutning på utbildningen
 

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 maj – 19 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 11 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 maj – 19 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Peter Davidson
Peter Davidsson har i mer än 25 år arbetat med kvalificerad affärs- och företagsutveckling och drivit ett stort antal projekt. Hans kärnkompetens ligger i mötet mellan utveckling/strategi/verksamhetsprocesser och marknad. Under de senaste tio åren har Peter utvecklat och genomfört projektledarutbildningar för flera tusen personer. Bland uppdragsgivarna finns bland andra Region Östergötland, Region Jönköping, Nybro kommun, Hässleholms kommun, Båstads kommun och Region Kronoberg.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62