Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Med anledning av de gällande restriktionerna för allmänna sammankomster vill vi förtydliga att våra utbildningar har maximalt 20 sittande deltagare och därmed inte berörs av rådande begränsningar. Vi jobbar nära med våra konferensanläggningar för att minska trängsel och följer noggrant myndigheternas restriktioner, din säkerhet är vårt fokus. En stor del av våra kurser har även tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida.
Till alla utbildningar

Platssamverkan i praktiken – så ökar du tryggheten i socialt utsatta områden

Hållbarhet

Genom platssamverkan mellan kommun, polis, fastighetsägare, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra aktörer kan tryggheten och attraktionskraften öka i socioekonomiskt utsatta områden. Denna utbildning handlar om hur du arbetar med platssamverkan i praktiken. Du får lära dig olika metoder som kan användas beroende på platsens specifika förutsättningar, utmaningar och hur du identifierar nyckelfaktorer för att lyckas. Vi går även igenom hur du kan arbeta med utredningar, kartläggningar, nollmätning och uppföljning av effekterna av samverkansarbetet.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Hur du kan arbeta med platssamverkan i praktiken – möjligheter och utmaningar
 • Resultat av god platssamverkan – konkreta exempel från verkligheten.
 • Omvärldsbevakning – aktuellt på agendan
 • Hur du identifierar nyckelfaktorer för framgångsrik samverkan
 • Hur du kan arbeta med utredningar, kartläggningar, nollmätning och uppföljning
 • Olika metoder för platssamverkan
 • Platssamverkan ur ett kommunalt perspektiv
 • Platssamverkan ur ett civilsamhälle- och näringslivsperspektiv 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser platssamverkan, till exempel:

 • Fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Preventionssamordnare och trygghetssamordnare
 • Kommunala tjänstepersoner
 • Projektledare inom kommunala och regionala förvaltningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Vägledning och konkreta metoder för platssamverkan
 • Ökad förståelse för värdet med platssamverkan
 • Inspiration och konkreta exempel från verkligheten
 • Kunskap om hur du praktiskt kan arbeta med utredningar, kartläggningar och uppföljning
 • Kunskap om förväntat resultat vid platssamverkan

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

 • Presentationsrunda kursledare och kursdeltagare
 • Kort genomgång av dagens upplägg 

09.15 Omvärldsbevakning 

 • Omvärldsbevakning – aktuellt på agendan inom samverkan
 • Varför behövs samverkan?
 • Olika former av platssamverkan

09:45 Platssamverkan ur ett kommunalt perspektiv
Under första passet fokuserar vi på platssamverkan som kommuner ansvarar för och går igenom följande:

 • EST (Effektiv samordning för trygghet)
 • Purple flag (kvalitetscertifiering)
 • Gruppövning

10.15 Kaffe

10.30 Platssamverkan ur ett civilsamhälle- och näringslivsperspektiv
Vi går igenom platssamverkan ur ett ideellt och kommersiellt perspektiv där följande berörs:  

 • Uppkomsten av BID (Business Improvement District) i Kanada och USA
 • Hur skiljer sig platssamverkan i Nordamerika, Europa och Sverige
 • Hur fastighetsägarföreningar arbetar, deras inriktning samt sammansättning.
 • Vi går igenom svenska exempel från bland annat Skärholmens Fastighetsägare, ”Vi är Valsta” med flera.
 • Samverkan med civilsamhällesorganisationer och lokala nätverk – Exempel från Trygg i Rågsved (Lokalt trygghetsprojekt, lägesrapporter från kommun, polis med mera)

11.00 Utredningar, kartläggningar och uppföljning 

 • Arbete med utredningar, kartläggningar, nollmätning och uppföljning.
 • Metoder för platssamverkan
 • Möjligheter, samt hinder och utmaningar (ekonomiska, organisatoriska och ideologiska)
 • Gruppövning

12.00-13.00 Lunch 

13.00 Resultat av samverkan
Under passet går vi igenom möjligheterna av platssamverkan och vilka resultat som kan förväntas:

 • Ökad trygghet
 • Minskad brottslighet
 • Gemensamma lösningar och upphandlingar
 • Attraktivare stadsdelar
 • Ökat fastighetsvärde
 • Ökad Social hållbarhet och sociala värden

15.00 Kaffe

15.15 Workshop
Deltagarna delas in i mindre grupper och arbetar med ett fiktivt case för platssamverkan. Under workshopen får deltagarna använda sig av den kunskap som presenterats under dagen.

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor / Avslut