Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Lönesättning, lönesamtal och lönebildning i offentlig sektor

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 7 okt

Tid: 09:00 – 16:30

Denna utbildning handlar om hur du som chef kan stärka dig i din roll genom ett lönearbete som gör lönen till en stark motivator hos anställda att prestera bättre. Du får praktiska verktyg och metoder för att arbeta med lönesättning i samband med rekrytering och årlig löneöversyn. Vi går igenom de rättsliga aspekterna som styr lönesättning, hur du bör bedöma en arbetsinsats och hur du genomför ett lönesamtal. Du får också lära dig hur lönesättning och lönebildning kan vara ett strategiskt verktyg för att stimulera förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du kan arbeta strategiskt med lönesättning och knyta samman lön, motivation och resultat 
 • Att arbeta med lönesättning i praktiken i samband med såväl rekrytering och årlig löneöversyn
 • Lagstiftning och rättsliga aspekter som du behöver känna till, till exempel hur lönesättning berörs av diskrimineringslagen
 • Hur och varför du ska fokusera på arbetsresultat och inte personliga egenskaper när du sätter lön
 • Lönekriteriernas betydelse för att säkerställa rättssäker lönesättning
 • Grundkrav i anställningen och lönesättning 
 • Lönesättning vid olika anställningsförmåner 
 • Hur du förbereder dig inför ett lönesamtal 
 • Hur du genomför ett lönesamtal
 • Hur du undviker att hamna i förhandling under ett lönesamtal
 • Hur du undviker att föra en monolog och istället för en dialog med medarbetaren under lönesamtalet
 • Hur man kan arbeta strategiskt och långsiktigt med lönebildning 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Kursen riktar sig till chefer inom offentlig sektor med personalansvar som genomför lönesättning och lönesamtal, HR-chefer, HR-specialister och arbetsledare med personalansvar.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge dig en ökad förståelse och praktiskt kunskap vid lönesättning, lönesamtal och lönebildning. Efter kursen kommer du också ha kunskap om hur lönesättningen kan bli ett strategiskt verktyg för din organisation. 
 

Kursledare

Georg Frick
Georg Frick är arbetsgivarkonsult, personalvetare, författare och specialist på praktisk arbetsrätt och driver Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB. Han har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning. Georg är författare till bland andra Lönesamtal - handbok för chefer och Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Han är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Intentioner med individuell lön

 • Lön som styrmedel 
 • Lön som motivationsfaktor
 • Vilka rättsliga utgångspunkter som finns 
 • Lönesättning vs diskrimineringslagen
 • Vikten av dialog vid lönesättning
 • Hur du undviker att hamna i förhandling och ett monolog samtal

10.30 Kaffe

10.45  Att arbeta med lönesättning operativ och strategiskt

 • Lönekriteriernas betydelse
 • Vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med lönebildning
 • Lönesättning och grundkrav i anställningen 

12.00    Lunch

13.00    Det praktiska vid lönesättning

 • Hur du som chef kan fokusera på hela lönen och inte det enskilda lönepåslaget 
 • Lön och andra anställningsförmåner

14.30 Fika 

14.45 Att genomföra lönesamtal, lönesättande samtal och medarbetarsamtal i praktiken 
    Vi går igenom hur du operativt genomför lönesättning: 

 • Lönesamtal, lönesättande samtal och medarbetarsamtal 
 • Hur du förbereder dig inför ett samtal
 • Hur du genomför ett samtal
 • Vad du behöver göra efter ett samtal

16.00 Sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas

 

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 7 okt

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 7 okt

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Georg Frick
Georg Frick är arbetsgivarkonsult, personalvetare, författare och specialist på praktisk arbetsrätt och driver Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB. Han har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning. Georg är författare till bland andra Lönesamtal - handbok för chefer och Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Han är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62