lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Långsiktig ekonomisk planering och analys – varför och hur

Ekonomi

Den ekonomiska pressen på kommuner förväntas fortsätta de kommande åren. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper och verktyg för att utveckla ekonomistyrningen med ett långsiktigt perspektiv. Vi går igenom de delar som en långsiktig finansiell analys bör innehålla och djupdyker i befolkningsprognosens betydelse, utjämningssystemet och investeringsplaneringen. Detta ger dig ett långsiktigt perspektiv i kommunens budget- och uppföljningsprocess. 

SKR:s ekonomirapport från december 2022 visar på att den offentliga sektorn kommer ha ett underskott på över 20 miljarder kronor år 2024 om inte åtgärder vidtas. Samtidigt är det känt att förutsättningarna skiljer sig stort mellan olika kommuner och olika regioner. Denna utbildning handlar om varför det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv i ekonomistyrningen. Detta vid sidan av lagstiftningens krav på två budgetår och ett planeringsår. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Långsiktig ekonomisk planering – varför det behövs
 • Vad lagstiftningen säger och vilka förändringar vi kan förvänta oss
 • Beräkning av framtida kostnader
 • De långsiktiga ekonomiska förutsättningarnas inverkan på den centrala resursfördelningen
 • Befolkningsprognosens betydelse för den långsiktiga kalkylen och de ekonomiska förutsättningarna
 • Investeringarnas roll i den långsiktiga planeringen 
 • Beräkning av framtida intäkter – SKR:s skatteprognos, inflationens roll i och utjämningssystemets påverkan på kommunens ekonomi
 • Ekonomiska effekter av kommunens finansiella mål
 • Hur långsiktig finansiell analys blir en naturlig del i kommunens budget- och uppföljningsprocess

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ekonomichefer, controllers, förvaltnings/verksamhetschefer, lokalstrateger och andra med ekonomiskt ansvar i kommunal sektor som vill arbeta med långsiktig finansiell planering och analys. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och inspiration för att utveckla den kommunala ekonomistyrningen ur ett långsiktigt perspektiv.

Dela kursen

Program

09.00 Inledning

 • Introduktion till dagen, mål och agenda 
 • Presentationsrunda

09.15 Det kommunalekonomiska ramverket 

 • Hur ser den långsiktiga planeringen ut i sektorn idag och vad säger lagstiftningen?
 • Befolkningsprognosens betydelse för den långsiktiga kalkylen
 • Ekonomiska effekter av kommunens finansiella mål

10.30 Kaffe

10.30 Beräkning av framtida kostnader

 • Den kommunalekonomiska kostnadskalkylen
 • Beräkning av demografiska förändringar
 • Kopplingen till resursfördelningen
 • Pensionskostnaden

12.00 Lunch

13.00 Investeringarnas roll i den långsiktiga planeringen

 • Volym, basnivå och reinvestering, ersättningsinvestering
 • Beräkning av investeringsbehov givet befolkningsutvecklingen
 • Tröskeleffekter och marginalkostnader
 • Prioritering av investeringar - hur kan man tänka
 • Driftskostnadskonsekvenser av investeringar

15.15 Fika

15.15 Beräkning av framtida intäkter

 • SKR:s skatteprognos
 • Värdesäkrad uppräkning - inflationens roll i den framtida intäktsutvecklingen
 • Utjämningssystemets påverkan på kommunens ekonomi

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut