fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Klarspråk för offentlig sektor – att skriva tydliga, lättillgängliga och inkluderande texter

Kommunikation

Om du skriver för myndigheter och offentliga organisationer ska du följa språklagen och använda den så kallade klarspråksmetoden för att skriva användarvänliga och lättillgängliga texter anpassat för mottagaren. Under denna utbildning får du konkreta metoder och verktyg för att skriva enligt klarspråksmodellen. Vi blandar teori och konkreta tips med praktiska övningar i skrivhantverket. Vi går även igenom hur du skriver för olika målgrupper och anpassar texter till olika kanaler.

Myndigheter och offentliga organisationer ska följa språklagen, vilket påverkar både skriftligt och muntligt språk inom offentlig verksamhet. Enligt språklagen är myndigheter skyldiga att kommunicera på enkel och begriplig svenska, både i direkt kommunikation och allmän information, till exempel på webben, i e-post och chattar. Klarspråk är en metod som underlättar sådant arbete.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att skriva enligt klarspråkmetoden
 • Hur du skriver tydligt och lättillgängligt
 • Vad språklagen säger och hur den kan tolkas för din verksamhet
 • Användarvänlighet och riktlinjer för webb och hur du behöver förhålla dig till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS
 • Att skriva för olika målgrupper
 • Anpassa texter till olika kanaler
 • Att skriva inkluderande och använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt
 • Skriva med olika tonläge
 • Att skriva tillsammans med andra – metoder för gemensam textproduktion och hur ni hittar en gemensam stil och tonläge

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som skriver för myndigheter och offentliga organisationer. Utbildningen är också relevant för skribenter som inte skriver för offentlig sektor, men som vill nå ut till breda och blandade målgrupper.

MÅLET MED UTBILDNINGEN:
Att du ska få kunskap om klarspråksmetoden och om vad du som skribent eller kommunikatör kan göra för att skriva mer användarvänliga och inkluderande texter.

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion och genomgång av dagen

09.10 Språklagen och klarspråk

 • Vi går igenom språklagen och hur den kan tolkas
 • Sammanfattning av de viktigaste delarna av klarspråksmetoden
  • Konkreta råd för att skriva tydligt och tillgängligt

10.00 Kaffe

10.15 Övning i att förbättra en text så att den blir tydlig och lättläst

 • Vi övar på att förbättra en text så att den blir tydlig och välstrukturerad
 • Vi resonerar kring vad som är en bra text och hur du kan göra för att skriva så 

10.50 Skriva för olika målgrupper och kanaler

 • Så blir dina texter relevanta för olika målgrupper
 • Planera text för olika kanaler

11.20 Kaffe

11.30 Övning i att skriva klartext

12.30 Lunch


13.30 Användarvänlighet och tillgänglighet

 • Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS. Vi går igenom de riktlinjer som gäller för att skapa tillgänglig information på webbplatser.
 • Checklista

14.35 Fika

14.50 Skriva inkluderande

 • Myndighetstexter ska inkludera så många människor som möjligt och använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt. Övning och diskussion kring vilka ord vi bör använda och vilka vi ska undvika.

15.30 Skriva tillsammans med andra

 • Hur du hittar en gemensam stil och tonläge när det är flera som skriver texter och hur vi förklarar för andra i organisationen att reglerna bör följas
 • Vi går igenom metoder för gemensam textproduktion och verktyg för feedback och effektiv produktion.

16.20 Sammanfattning, reflektion och frågor

17.00 Tack för idag, slut för idag