lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Härskartekniker – att bemöta, hantera och förebygga

Kommunikation, Ledarskap

Att utsättas för förlöjligande, osynliggörande eller andra härskartekniker kan vara oerhört påfrestande och påverkar ofta både den drabbade och omgivningen negativt. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap och konkreta verktyg för att identifiera, bemöta och bryta härskartekniker. Du får även lära dig hur du genom så kallade bekräftartekniker kan bryta den onda spiralen och skapa en välmående arbetsplats som förebygger förekomsten av härskartekniker.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • De vanligaste härskarteknikerna – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam
 • Vad som kännetecknar de olika härskarteknikerna och i vilka sammanhang de vanligen används
 • Vad som händer i oss när vi utsätts för härskartekniker
 • Hur du kan bemöta och bryta härskartekniker
 • Hur du får bättre kontroll över dina reaktioner genom självkännedom och andning
 • Vad du kan göra när du bevittnar att någon utsätts för härskartekniker
 • Hur du skapar en arbetsplats fri från härskartekniker genom att använda så kallade bekräftartekniker
 • Vad du ska tänka på för att undvika att själv utsätta andra för härskartekniker

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som själv utsätts för härskartekniker, eller har medarbetare eller kollegor som gör det, och vill lära dig hur du bemöter och hanterar härskartekniker.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Kunna identifiera och bemöta olika härskartekniker
 • Lära dig bekräftartekniker som skapar en välmående och trygg arbetsplats
 • Veta vad som händer i oss när vi utsätts för eller utövar härskartekniker
 • Stärka dig själv för att bättre hantera när du själv eller någon annan utsätts för härskartekniker

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.15 Vad som händer i oss när vi utsätts för eller utövar härskartekniker

 • Hur reptilhjärnan reagerar i hotfulla situationer
 • Hur du får bättre kontroll över dina reaktioner genom självkännedom och andning
 • Hur du kan använda den neurovetenskapliga modellen SCARF (status, certainty, autonomi, relatedness och fairness) för att identifiera sociala situationer som vi är extra känsliga för, exempelvis om du får en ny yngre kollega med mer erfarenhet eller om du blir ifrågasatt i ett möte, och komma bort från hot och härskartekniker

10.30 Kaffe

10.45 De vanligaste härskarteknikerna – och hur du identifierar dem
Vi går igenom de fem härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Du får lära dig:

 • Vilka kännetecken de har och hur du identifierar dem
 • Varför de används
 • Vilka situationer du kan möta dem i
 • Hur du undviker att själv utsätta andra för härskartekniker
 • Andra beteenden som försvårar kommunikationen och bidrar till att härskarteknikerna får spelrum

12.00 Lunch

13.00 Hur du bemöter och hanterar härskartekniker

 • Motstrategier för respektive härskarteknik – hur du själv kan göra när du blir utsatt för härskartekniker
 • Hur du kan använda verktyget LUFT (lyssna, uppskatta, förstå och tala) för att hjälpa dig att hålla huvudet kallt
 • Kroppsspråk, röst och hållning som stärker dig
 • Bekräftartekniker – hur vi kan bekräfta varandra för att skapa trygga arbetsplatser och förebygga härskartekniker

15.00 Fika

15.15 Praktiska övningar i att bemöta härskartekniker
Vi applicerar dagens kunskaper och tränar på att hantera obekväma situationer och bemöta olika härskartekniker med motstrategier.

16.30 Sammanfattning med tid för frågor

17.00 Kursen avslutas