Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Information

Pris: 14 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 9 feb – 10 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 25 maj – 26 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOUDen hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.Denna utbildning lär dig hur du utifrån lagstiftningen kan inkludera, ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig upphandling i teorin och i praktiken. Krav som gör skillnad för miljö och människor och som driver på hållbarhetsarbetet. Kursen ger dig goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du får lära dig hur du på ett innovativt, strategiskt och effektivt sätt kan ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter i dina upphandlingar, från början till slut. Du får verktyg att på ett affärsmässigt sätt hantera krav och målsättningar kring hållbarhet, hur du bäst utformar upphandlingsdokument och får en bra inblick i hur miljömärken och andra miljöklassificering kan användas samt hur du kan ställa sociala krav och vad som är lämpligt i olika situationer.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

1. Grundläggande om hållbar upphandling

 • Vad är miljö- och sociala krav i offentlig upphandling

 • Varför upphandla hållbart?

 • Juridiska förutsättningar

2. Juridiken kring hållbar upphandling

 • Regelverk

 • Upphandlingens olika faser

 • Inom vilka typer av upphandlingar man kan/bör ställa hållbara krav

 • Praxis

3. Upphandlingsverktyg

 • Olika former av stödsystem

 • Vissa fokusområden

4. Strategiska upphandlingar – krav och kontraktsvillkor

 • Behovsanalys och marknadsanalys

 • Hur ställer man miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar?

 • Hur särskilda villkor för utförande kontrakt ställs

 • Att säkerställa leverans

5. Uppföljning av kontrakt

 • Hur följer man upp miljö- och sociala krav i upphandlingar?

 • Hur skiljer sig uppföljningen mellan miljö- och sociala krav? Vad ska och kan följas upp? Vilka krav på bevis kan man ställa?

 • Hur genomför du en effektiv avtalsuppföljning när du har ställt miljö- och sociala krav i upphandlingen?

 • Hur kan man agera mot en leverantör som misskött sig avseende hållbarhetskrav upphandling?

6. Hur fungerar det i praktiken

 • Uppföljningens olika delar och metoder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till upphandlare och inköpare, och andra som är intresserade av att lära sig mer om hållbar upphandling, till exempel:

 • Upphandlare och inköpare

 • Miljö- och hållbarhetschefer

 • Miljösamordnare.

 • Leverantörer

 • Jurister

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskaper i:

 • Lagstiftning och rättspraxis rörande hållbar upphandling

 • Hur du ställer miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling

 • Hur du följer upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling

Kursledare

Catharina Piper
Catharina Piper är advokat på Moll Wendén med särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who’s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion

09.15 Grundläggande om hållbar upphandling och gruppuppgift.

10.30    PAUS

10.45  Juridiken kring hållbar upphandling.

12.00    LUNCH

13.00  Fortsättning juridiken hållbar upphandling

14.15    PAUS

14.30  Upphandlingsverktyg – olika stödsystem och fokusområden.

15.15  Grupparbete och diskussioner.

16.00 Sammanfattning av den första dagen

16.30    Avslutning dag 1

 DAG 2

09.00 Quiz

09.30 Strategiska upphandlingar – krav och kommersiella villkor

10.30    PAUS

10.45  Forts. strategiska upphandlingar – krav och kommersiella villkor

12.00    LUNCH

13.00  Grupparbete

14.15    PAUS

14.30  Uppföljning av kontrakt

15.15  Hur fungerar det i praktiken och gruppuppgift

16.15 Sammanfattning av de båda dagarna

16.30   Avslutning

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 9 feb – 10 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 25 maj – 26 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 14 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 9 feb – 10 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 25 maj – 26 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Catharina Piper
Catharina Piper är advokat på Moll Wendén med särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who’s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62