Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Hållbar antibiotikaanvändning – så minskar du över- och felanvändning av antibiotika

Hållbarhet, Organisation & verksamhetsutveckling

Varje år dör över 1,2 miljoner människor i världen till följd av antibiotikaresistens. Om sjuka ska kunna få hjälp av antibiotika i framtiden måste över- och felanvändningen minska. Denna utbildning bygger på en ny studie med 4 300 respondenter i Sverige och ger ökad insikt om olika människors inställning och beteende liksom drivkrafter och hinder till hållbar användning. Du får kunskap och verktyg som främjar önskvärd beteendeförändring.

Utbildningen baseras på resultatet av det projekt, ”Segmentering och målgruppsval för mer hållbar antibiotikaanvändning”, som kursledaren Danielle Kvammen initierat och genomfört med samfinansiering från Region Stockholm, Nationella Strama och Folkhälsomyndigheten via Antibiotikasmart® Sverige.

Utifrån ett omfattande faktaunderlag och verkliga exempel får du lära dig att identifiera drivkrafterna hos din målgrupp och hur du kan överkomma hinder till önskvärd beteendeförändring. 

DU FÅR LÄRA DIG

 • Vad olika grupper av människor har för inställning och beteende avseende hälsa, sjukvård, läkemedel generellt och antibiotika specifikt
 • Viktiga drivkrafter och hinder till hållbar antibiotikaanvändning
 • Vilka grupper i Sverige som står för merparten av över- och felanvändningen av antibiotika och hur de resonerar och agerar
 • Vilka argument och arbetssätt som får fler att vilja avstå onödig antibiotikaanvändning (när det inte är medicinskt motiverat)
 • Var olika målgrupper söker information och vilka källor de litar på
 • Vilka de beteendefrämjande insatserna bör riktas mot för störst effekt
 • Konkreta verktyg och metoder för att ändra antibiotikabeteende

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård och är intresserade av antibiotikaanvändning och -resistens och vill veta mer om effektiva sätt att uppnå hållbart beteende, till exempel:

 • Företrädare för vård, folkhälsa och omsorg
 • Läkare, sjuk- och undersköterskor
 • Verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare
 • Apotekare
 • Ledare, politiker och beslutsfattare intresserade av folkhälsofrågor och vård
 • Läkemedelsrepresentanter

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad kunskap om olika målgruppers värderingar, drivkrafter och hinder gällande hållbar antibiotikaanvändning
 • Kunskap, verktyg och metoder för hur du praktiskt kan arbeta med att minska över- och felanvändning av antibiotika
 • Konkreta färdigheter som leder till önskvärd beteendeförändring
 • Möjlighet att reflektera och dela erfarenheter kring hur ett målgrupps- och patientcentrerat arbetssätt kan se ut

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion till utbildningen

 • Genomgång av agenda
 • Introduktionsrunda

09.30 Målgrupper och patientfokus som redskap

 • Varför är patientfokus och ett målgruppsorienterat arbetssätt viktigt?
 • Inspirerande framgångsexempel
 • Bakgrund, vetenskaplig teori och metod

10.15 Kaffe

10.30 Olika målgruppers drivkrafter och hinder till hållbart antibiotikabeteende

 • Sex olika grupper i befolkningen med olika inställning och beteende
 • Övning: Utforska grupperna - vilken grupp tillhör du?
 • Drivkrafter och hinder till hållbar antibiotikaanvändning
 • Övning: Hur nå fram till målgruppen där risken för över-/felanvändning av antibiotika är störst?
 • Diskussion och uppföljning 

12.00 Lunch

13.00 Hinder och nycklar till önskvärt beteende hos målgruppen

 • Lärdomar från tidigare beteendefrämjande initiativ
 • Nya effektiva argument och verktyg hanterar målgruppens hinder
 • Grupparbete: Från teori och verktyg till praktik – testa kunskaperna på verkliga fall
 • Diskussion och uppföljning

14.15 Viktigaste kanaler för att främja önskvärt antibiotikabeteende

 • Var söker olika grupper information och vilka källor litar de på?
 • Övning: Vad innebär detta? Reflektera och diskutera i grupp

15.00 Kaffe

15.15 Hinder och nycklar till önskvärt beteende bland vårdpersonal

 • Övning: Konsekvenser och möjliga vägar fram. Reflektera och diskutera i grupp

16.30 Diskussion

 • Vi avslutar dagen med att formulera viktigaste lärdomar, största utmaningar och viktigaste områden att börja med för att åstadkomma önskvärd effekt.

16.45-17.00 Avslutning

 • Sammanfattning och frågor