Event

FN:s barnkonvention i svensk lag – så skyddar du barns rättigheter och klarar lagkraven

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 17 nov

Tid: 09:00 – 17:00

FN:s barnkonvention är från och med 2020 en del av svensk lagstiftning och barns rättigheter blir därmed allt viktigare för företag och offentlig verksamhet. Denna utbildning handlar om vad lagstiftningen innebär för din verksamhet och hur du kan arbeta för att skydda barns rättigheter och verka för barns bästa utifrån FN: Barnkonvention, FN:s Barnrättsprinciper för företag samt Rädda barnens Child Rights Impact Assessment-metod. Du får lära dig hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.Om Utbildningen

Företag, offentlig sektor och andra organisationer påverkar barns rättigheter på olika sätt, både positivt och negativt. Det kan handla om hur produkter och tjänster skadar eller gör gott för barn, huruvida kommunikation och marknadsföring bidrar till sunda värderingar, att finansiella placeringar görs på ett ansvarsfullt sätt med barnens bästa i fokus, om föräldrars arbetsvillkor och om barn som utnyttjas skadligt i verksamheten.

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Innebörden av att FN:s barnkonvention är en del av svensk lagstiftning (exempelvis kopplingen till offentlig upphandling)

  • Hur företag och offentlig sektor kan påverka barns rättigheter

  • Att analysera din organisations påverkan på barn i hela värdekedjan

  • Att identifiera hur din organisation kan verka för barns bästa

  • Hur du kan använda FN:s Global Compacts Children’s Rights and Business Principles (framtagen av FN:s Global Compact, Rädda Barnen och Unicef)

  • Hur Rädda Barnens metodik Child Rights Impact Assessments fungerar för att inarbeta barnsrättsperspektivet i verksamhetens befintliga hållbarhetssystem och processer

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller ansvarar för arbete med social hållbarhet och barns rättigheter och behöver kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och integrerat för att skydda barns rättigheter och arbeta för barns bästa i er verksamhet.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

  • Goda kunskaper i innebörden av att FN:s barnkonvention är en del av svensk lagstiftning och vad det innebär för din verksamhet

  • Få kunskaper och färdigheter för att ta utgångspunkt i barns behov och rättigheter vid planering och ledning av den egna verksamheten

  • Få kunskap om metodiken Child Rights Impact Assessments

  • Färdigheter i att analysera din organisations påverkan på barn och identifiera hur ni kan verka för barns bästa

Kursledare

Malin Dahlberg Markstedt
Malin Dahlberg Markstedt är jurist i botten och manager för Rädda barnens konsultbolag: Child Rights and Business. Hon är specialist på social hållbarhet kopplat till barnets bästa och den globala hållbarhetsagendan och har arbetat med barns rättigheter i olika befattningar och roller under de senaste 20 åren. Malin har ett långt förflutet både från myndigheter som Regeringskansliet, Barnombudsmannens stab och offentlig förvaltning (Socialroteln vid Stockholms stad, barnrättsexpert i den statliga LSS-kommittén och Finansroteln vid Stockholms Läns Landsting) samt barnrättsorganisationer där Malin bland annat har varit Generalsekreterare för Global Child Forum och ledamot av World Childhood Foundations Advisory Board.

Program

09.00-09.15  Välkomnande och introduktion
Introduktion till barnrättsperspektivet som central del av långsiktig hållbar utveckling.

09.15-09.30  Interaktiv incheckning
Incheckning där vi ser vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man arbetar med barns rättigheter idag.

09.30-10.15   Barnets rättigheter enlig FN:s barnkonvention och innebörden för företag och offentliga verksamheter
Övergripande introduktion till barns behov och rättigheter enligt FN:s
Barnkonvention. Vi går igenom barnkonventionens krav och ansvar för både privata och offentligt finansierade aktörers verksamheter samt hur vi kan möta och leva upp till dessa.

10.15  Kaffe

10.30-11.15  FNs Global Compacts Barnrättsprinciper
Genomgång av FNs Global Compacts Barnrättsprinciper för företag.

11.15-12.00  Gruppövning – utmaningar och möjligheter att arbeta med Barnrättsprinciperna i praktiken
Vi arbetar med utmaningar samt möjligheter att adressera barnets bästa utifrån några av Barnrättsprinciperna för företag, bland annat kopplat till företags HR, marknadsföring, produkt- och tjänsteleveranser och kapitalförvaltning.

12.00  Lunch

13.00-14.00  Gemensam reflektion kring hur barnets bästa kan inarbetas i olika affärsverksamheter
Presentation av gruppernas diskussioner och reflektioner, samt gemensam diskussion.

14.00-15.00  Faktorer för framgång med barnets bästa kopplat till den egna verksamheten
Presentation av framgångsfaktorer för ett medvetet barnrättsfokus inom hållbar utveckling samt fördjupande kommentarer kring redovisade grupparbeten.

15.00  Kaffe

15.15-15.30  Child Rights and Business modell Child Rights Impact Assessment
Presentation av Child Rights Impact Assessment som metod att inarbeta ett medvetet barnrättsperspektiv i företagets lednings- och hållbarhetssystem. Child Rights and Business har tillsammans med Accenture utvecklat en modell för hur CRBP kan implementeras. Under denna presentation ger vi ingående exempel på hur processen tillsammans med företag kan se ut och hur ett företag kan inarbeta ett medvetet barnrättsperspektiv i den egna verksamheten.

15.30-16.30  Hur kan barnets bästa inarbetas och spela roll i olika delar av befintlig verksamhet; hos företag och i offentlig sektor
Barnets bästa i leverantörsled, kravställan vid anbudsinbjudan/offert, löpande kvalitetssäkring samt i verksamhetens hållbarhetsrapportering.

16.30  Summering och avslutning
Summering av dagen och inspiration till kursdeltagarna att initiera barnrättsfokuserade förändringsprocesser efter avslutad kurs.

16.45 -17.00  Avslutning och utvärdering av dagen

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 17 nov

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 17 nov

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Malin Dahlberg Markstedt
Malin Dahlberg Markstedt är jurist i botten och manager för Rädda barnens konsultbolag: Child Rights and Business. Hon är specialist på social hållbarhet kopplat till barnets bästa och den globala hållbarhetsagendan och har arbetat med barns rättigheter i olika befattningar och roller under de senaste 20 åren. Malin har ett långt förflutet både från myndigheter som Regeringskansliet, Barnombudsmannens stab och offentlig förvaltning (Socialroteln vid Stockholms stad, barnrättsexpert i den statliga LSS-kommittén och Finansroteln vid Stockholms Läns Landsting) samt barnrättsorganisationer där Malin bland annat har varit Generalsekreterare för Global Child Forum och ledamot av World Childhood Foundations Advisory Board.

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63