Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Externt finansierade utvecklingsprojekt – så hittar du medel, ansöker och skapar projektplaner

Ekonomi, Organisation & verksamhetsutveckling

Att använda externa medel för att finansiera utvecklingsprojekt i den offentliga miljön blir allt viktigare i takt med att de tillgängliga resurserna för att förbättra verksamheten minskar. Denna utbildning handlar om hur din organisation kan bli bättre på använda extern finansiering och lyckas med enskilda projekt. Du får lära dig var och vilka medel du kan söka; från EU, nationellt och regionalt, hur du lyckas med din ansökan, skapar projektplaner och ser till att projektresultaten kommer till användning i verksamheten.

Om Utbildningen

Det finns ett stort antal källor av externa resurser som är tillgängliga för att stimulera utveckling i en viss riktning. Om er organisations visioner passar med någon av dessa resurser så kan ni få ett sponsrat utvecklingsarbete. Men att gå in i en process med extern finansiering innebär alltid extra arbete och för att det ska vara ett meningsfullt alternativ så krävs det att projektet resulterar i en tillräckligt stor nytta. För att öka kvalitén av ett projekt och för att öka sannolikheten att nå ett användbart resultat finns det ett antal steg att ta under förberedelsefasen. Det är också viktigt att kunna matcha de aktiviteter som behövs med rätt finansieringskälla och för detta krävs en grundläggande kunskap om finansieringssystemet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vilka olika källor som finns för att söka finansiering för utvecklingsprojekt från EU:s fonder och andra nationella och regionala former av finansiering
 • Vilka frågor som bör ställas och besvaras innan ett projekt initieras
 • Vad som alltid ska göras under utvecklingen av ett projekt
 • Hur ni hittar och väljer rätt finansieringsform för olika projekt
 • Vilka olika finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga
 • Hur ni ser till att projektresultaten kommer till användning i er verksamhet 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar strategiskt eller praktiskt med utvecklingsfrågor i offentlig miljö, till exempel:

 • Kommunala förvaltningschefer
 • Utvecklingsstrategier
 • Verksamhetsansvariga 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att din organisation och du som deltagare ska:

 • Få bättre kännedom om när och hur det är lämpligt med extern finansiering av utvecklingsarbete
 • Få kunskaper som gör att det blir bättre kvalitet på framtida projektinsatser
 • Kunna skapa förutsättningar för bättre utnyttjande av projektresultat
 • Förbättrade förutsättningar för organisationen att driva externt finansierade utvecklingsprojekt

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Vad vill vi uppnå med projekt

 • Vi tittar på projektprocessen baklänges, med utgångspunkt i vart vi vill nå
 • Vilka överväganden och förutsättningar letar vi efter när projekt initieras 

10.15 Kaffe

10.30 Från tanke till projektkoncept

 • Vilka steg bör tas under utvecklingen av ett projekt
 • Vad krävs för en lyckad ansökan om extern finansiering 

12.00 Lunch

13.00 Hitta rätt i programdjungeln

 • Vad finns det för tillgängliga resurser/fonder
 • Djupdykning i några vanliga och ovanliga fonder
 • Konkreta projektexempel 

15.00 Kaffe

15.15 Att göra extern finansiering till vardag

 • Hur kan ni öka sannolikheten att resultaten från projekten implementeras i er organisation
 • Rutiner för att skapa en organisation mer förberedd för extern finansiering
 • Länkar och kontakter för att veta mer 

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut