Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

EU-finansierade projekt – så lyckas du med ansökan, planering och rapportering

Information

Pris: 7 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 mar

Tid: 09:00 – 17:00

Under denna utbildning får du lära dig hur du ansöker och får  finansiering från EU för att driva projekt. Vi går igenom vad du ska tänka på genom hela processen – från ansökan och hur totalekonomin fungerar i stort till planering, styrning och rapportering. Du får lära dig vilka krav som ställs och hur du kan arbeta för att effektivisera och lägga mer tid på själva projektet än på ekonomisk rapportering. De ekonomiska villkoren som omgärdar EU-projekten uppfattas ofta som både omständliga och komplicerade. Ändå finns det organisationer som år efter år söker och får finansiering för att driva projekt med stöd från EU.

Ett av de mest uppenbara stegen mot att bli en sådan organisation är att skaffa sig kunskap om vilka krav EU ställer på projektens ekonomi och dess aktiviteter samt utveckla rutiner för detta i både planering, ansökan och drift. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 
•    Skillnader mellan olika typer av EU-projekt och vad det innebär 
•    Regler och principer för finansiering i EU-projekt
•    Beräkningsmodeller för kostnader 
•    Hur du tar fram underlag för rapportering och uträkning av specifika kostnader
•    Budgetering av olika kostnadsslag
•    Jämförelser mellan olika budgetkategorier inom olika program
•    Modeller och strategier för medfinansiering 
•    Exempel från olika EU-program
•    Framtidsspaning – regler och förändringar inför en ny programperiod 2021

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Chefer, verksamhetsutvecklare, projektledare och ekonomer som vill förstå de gemensamma ekonomiska förutsättningarna som styr både budgetering och rapportering av EU-finansierade projekt.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Förbättra förståelsen för de ekonomiska förutsättningarna som styr EU-projekten samt kunskap om: 
•    EU:s olika budgeteringsmodeller 
•    Regler för specifika kostnadsslag och beräkningsmodeller för dessa
•    Hur man agerar under ansökan och drift för att öka möjligheterna till ett godkänt projekt och ett smidigt projektgenomförande

Kursledare

Daniel Wennerlund
Daniel Wennerlund har arbetat med EU-finansieringsfrågor sedan början av 2000-talet tillsammans med regioner, kommuner, universitet och företag. I det här arbetet har han drivit och stöttat i alla processer från projektledning och rapportering, till ansökan och budgetering. Idag arbetar Daniel på konsultfirman potential12 som under de senaste fyra åren hjälpt sina kunder att få hem nästan 200 miljoner till utvecklingsprojekt.

Program

09.00 Presentation av kursen och deltagare

09.15 Ekonomi i EU-projekt – så fungerar det
–  Ekonomi i resan från idé till färdigt projekt 
–  Olika typer av EU-projekt 

10.15 Kaffe

10.30 Vad är gemensamt för alla EU-projekt när det gäller ekonomi?
–    Gemensamma regler och principer som styr budget och rapportering i finansieringen i EU-projekt
–    Beräkningsmodeller för kostnader och exempel från olika EU-program

12.00 Lunch 

13.00 Hur får man sina kostnader godkända?
Underlag för rapportering och uträkning av specifika kostnader och budgetkategorier inom olika program 
–    Personalkostnader 
–    Konsulttjänster
–    Resor 
–    Investeringar

15.00 Kaffe

15.20 Goda förutsättningar för ett smidigt genomförande
–    Medfinansiering – modeller och regler för olika program
–    Samarbete i projektet och med andra
–    Framtidsspaning – intressanta regler och förändringar inför en ny programperiod 2021

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 mar

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 7 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 mar

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Daniel Wennerlund
Daniel Wennerlund har arbetat med EU-finansieringsfrågor sedan början av 2000-talet tillsammans med regioner, kommuner, universitet och företag. I det här arbetet har han drivit och stöttat i alla processer från projektledning och rapportering, till ansökan och budgetering. Idag arbetar Daniel på konsultfirman potential12 som under de senaste fyra åren hjälpt sina kunder att få hem nästan 200 miljoner till utvecklingsprojekt.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62