lördag25 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Ekonomi

Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar i offentlig sektor och som har ett visst ekonomiskt ansvar kunskaper och ökad förståelse för ekonomin i din verksamhet. Du får lära dig de viktigaste ekonomiska begreppen, att läsa och analysera nyckeltal och hur olika kostnader och intäkter påverkar verksamheten. Vi går även igenom budgetering, uppföljning och vilka frågor du bör ha koll på när du analyserar din verksamhet och tar del av olika ekonomiska rapporter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur ekonomi fungerar i en politisk styrd verksamhet 
 • Viktiga ekonomiska begrepp och samband 
 • Hur du kan läsa, analysera och använda ekonomiska rapporter 
 • Budgetering, uppföljning och analys 
 • Balansräkning och resultaträkning 
 • Lagstiftningen som styr ekonomiarbetet i offentlig sektor 
 • Hur olika kostnader och intäkter påverkar verksamheten 
 • De viktigaste nyckeltalen och hur de kan användas för att analysera resultat

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Till dig som har en befattning med ett ekonomiskt ansvar i rollen som chef, utredare, verksamhetsutvecklare, projektledare eller stöttar ekonomiavdelning i deras arbete. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse och praktisk kunskap om ekonomi i offentlig sektor. Efter utbildningen kommer du kunna tolka och förstå nyckeltal, ekonomiska rapporter och enkelt förmedla viktiga ekonomiska budskap till både verksamheten och ledningen. 


Dela kursen

Program

09.00 Inledning 

 • Introduktion till dagen, mål och agenda 
 • Presentationsrunda 


09.15 Ekonomi i en politisk styrd verksamhet 

 • Skillnader mellan offentlig och privat verksamhet 
 • Roller och ansvar mellan politiker och tjänstepersoner 
 • Lagstiftningen som styr och påverkar ekonomi och redovisning 
 • Budgetprocessen i kommuner och regioner – hur den ser ut och vad som styr 
 • Vad betyder ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning 

10.15 Kaffe 

10.30 Viktiga ekonomiska begrepp och samband i offentlig sektor

 • Balansräkning och resultaträkning – hur det hänger ihop och vad det ger för information 
 • Vad är: 
  - Inkomst och utgift 
  - Intäkt och kostnad 
  - Inbetalning och utbetalning 
  - Drift- och investeringsredovisningen 
 • Hur olika kostnader och intäkter påverkar verksamheten 
 • Periodisering – vad som är viktigt att tänka på 
 • Vad är en investering? 
 • Hur mäter man ett resultat 
 • Hur du kan använda olika nyckeltal 

12.00 Lunch 

13.00 Hur du kan läsa och använda ekonomiska rapporter 

 • Vilka rapporter som kan tas ut ur ekonomisystemet 
 • Årsredovisningens olika delar och innehåll 
 • Hur du läser och tolkar en balansräkning och resultaträkning 
 • Vad finansiella nyckeltal säger om verksamheten 

15.00 Fika 

15.15 Budgetering, uppföljning och analys 

 • Vad innebär ett budgetansvar? 
 • Viktigt att tänka på när du lägger en budget 
 • Vad som är viktigt att lägga fokus på vid uppföljningen 
 • Hur nyckeltal kan användas för att analysera resultatet 


16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut