Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Information

Pris: 14 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 3 feb – 4 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 25 maj – 26 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän och andra beslutsfattare, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän. Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller detta den politiska styrningen i mandatperioder om fyra år. Att arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräckligt med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet för politiska prioriteringar är en svår balansgång. 


Denna utbildning syftar till att bygga kunskap, utveckla förmågan att navigera och prioritera och därmed stärka strukturer som kombinerar långsiktighet och flexibilitet i hållbarhetsarbetet genom ett stärkt personligt ledarskap och effektiva styrsystem. 

VI GÅR IGENOM:

 • Hur du kan utgå från Agenda 2030 och systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling

 • Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en komplex verksamhet. 

 • Hur du prioriterar, navigerar och leder för bättre resultat samtidigt som du omsätter visioner, mål/målkonflikter och handlingsplaner i en praktisk vardag 

 • Hur du engagerar både den egna organisationen och övriga samhällsintressenter i ett gemensamt arbete

 • Hur du hanterar samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner

 • Olika verktyg för att uppnå ökad effektivitet och delaktighet, däribland i arbetet med offentlig upphandling

Under utbildningen finns det utrymme att diskutera specifika och personliga problemställningar från den egna vardagen i offentlig sektor, som kan vara relevant för övriga deltagare.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är anställd inom offentlig sektor, det vill säga tjänstepersoner, beslutsfattare och politiker inom kommun, region och statliga myndigheter, till exempel:
– Miljö- och hållbarhetschefer
– Miljö, och klimatstrateger
– Strateger för social hållbarhet
– Miljösamordnare och projektledare
– Högre tjänstepersoner
– Övriga beslutsfattare

Vi ser gärna flera deltagare från samma verksamhet för att få bättre genomslagskraft i din vardag i den politiskt styrda organsiationen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 •  Att stärka deltagarens personliga kompetens om Agenda 2030 och systemsyn 

 • Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka struktur genom att använda praktiska verktyg för hållbar utveckling 

 • Att stärka strukturen för hållbarhetsarbetet i organisationen

 • Skapa förståelse för olika logiker för styrning i en politiskt ledd verksamhet 

 • Att ge deltagaren färdighet att gå från strategidokument till konkreta resultat i vardagen 

 • Att deltagaren ska få kunskap om gruppdynamik och bygga engagemang för bättre styrfart i omställningsarbetet 

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Kursledare

Angéla Ekman-Nätt
Angéla Ekman-Nätt är seniorkonsult på Esam AB med 13 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på området hållbara och etiska verksamheter, regional utveckling och processer inom privat och offentlig verksamhet. Hon är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet som ledare/ordförande och VD i flera organisationer. Angéla arbetar främst med strategi, analys och utvärdering i syfte att nå ökat kund- och verksamhetsvärde, delaktighet och mångfald, gärna med utgångspunkt i Agenda 2030. En viktig drivkraft är att stödja organisationer och individer i deras förbättringsarbete för en ökad hållbarhet och delaktighet. Angéla har en positiv grundsyn och lägger stor vikt vid att kombinera ett professionellt utförande med att finna glädje i det som görs.
Lotta Göthe
Lotta är seniorkonsult på Ecoplan In Medio. De senaste 20 åren har hon varit hållbarhetskonsult främst inom offentlig sektor, med uppdragsgivare inom såväl statliga myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner. Hennes huvudsakliga inriktning är innovationsledning, verksamhetsutveckling och processledning. Ofta är Lotta anlitad i förändringsprocesser med flera olika aktörer, i samarbeten eller projekt mellan myndigheter, företag och forskning, där det är en särskilt stor utmaning att få fram konkreta resultat och att synka olika organisationskulturer. Lotta är nyfiken generalist, men har mest anlitats inom sakområdena transporter, energi och hållbar stadsutveckling.
Maria Losman
Maria är seniorkonsult på Ecoplan In Medio och har arbetat med hållbarhetsfrågor hela sitt yrkesliv, främst som konsult och tidigare inom NGO. Hennes uppdrag är huvudsakligen inom offentlig sektor, med inriktning på samhälls- och företagsnytta kopplat till hållbarhetsfrågor och på leverantörskedjor. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet inom resor och transporter men även andra produkter och tjänster. Maria har mycket god kännedom om politiskt styrda organisationer, och samspelet mellan tjänstemän och politiker. Hon har även en lång erfarenhet av att leda samverkan mellan flera olika parter från allt från kommuner, regioner, stat, företag av olika storlek och akademi. Fokus ligger alltid på att få fram konkreta resultat, vilket förutsätter pedagogisk förmåga för att ändra beteenden.

Program

Dag 1
09.00 – 09.45 Välkommen

Presentation av kursledare och kursdeltagare 

09.45 - 10.30 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut? 

10.30 - 10.45 Kaffe och reflektionstid 

10.45 - 12.15 Systemsyn och Agenda 2030 som utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling 

12.15 - 13.00 Lunch 


13.00 - 14.30 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner. Förstå, navigera och styr rätt i en komplex vardag – målkonflikter, styrning och mätning. 

14.30 - 14.50 Kaffe och reflektionstid

14.50 – 15.30 Offentlig upphandling och inköp som styrmedel för en hållbar utveckling. 

15.30 – 16.30 Exempel på hur en hållbarhetsprocess kan initieras och drivas i offentlig verksamhet. Framgångsfaktorer och fallgropar. 

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid 


Dag 2 
09.00 - 09.30 Reflektion från gårdagen 

09.30 – 11.00 De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.
Möjligheter och begränsningar. (inkl kaffe) 

11.00 - 12.00 Processledarskap för resultat. Hur leder man individer och grupper i och mellan olika organisationskulturer. 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 14.30 Ständig förbättring som leder mot hållbarhet

- Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling 

14.40 - 15.00 Kaffe och reflektioner 

15.00 - 16.00 Hur får vi hållbarhetsarbetet att genomsyra hela verksamheten? - Prioritera, bygg team och lyckas i din roll, en summering av hela utbildningen 


16.00 - 16.30 Avslut och stöd för vidare arbete 

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 3 feb – 4 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 25 maj – 26 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 14 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 3 feb – 4 feb

Tid: 09:00 – 16:30

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 25 maj – 26 maj

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Angéla Ekman-Nätt
Angéla Ekman-Nätt är seniorkonsult på Esam AB med 13 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på området hållbara och etiska verksamheter, regional utveckling och processer inom privat och offentlig verksamhet. Hon är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet som ledare/ordförande och VD i flera organisationer. Angéla arbetar främst med strategi, analys och utvärdering i syfte att nå ökat kund- och verksamhetsvärde, delaktighet och mångfald, gärna med utgångspunkt i Agenda 2030. En viktig drivkraft är att stödja organisationer och individer i deras förbättringsarbete för en ökad hållbarhet och delaktighet. Angéla har en positiv grundsyn och lägger stor vikt vid att kombinera ett professionellt utförande med att finna glädje i det som görs.
Lotta Göthe
Lotta är seniorkonsult på Ecoplan In Medio. De senaste 20 åren har hon varit hållbarhetskonsult främst inom offentlig sektor, med uppdragsgivare inom såväl statliga myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner. Hennes huvudsakliga inriktning är innovationsledning, verksamhetsutveckling och processledning. Ofta är Lotta anlitad i förändringsprocesser med flera olika aktörer, i samarbeten eller projekt mellan myndigheter, företag och forskning, där det är en särskilt stor utmaning att få fram konkreta resultat och att synka olika organisationskulturer. Lotta är nyfiken generalist, men har mest anlitats inom sakområdena transporter, energi och hållbar stadsutveckling.
Maria Losman
Maria är seniorkonsult på Ecoplan In Medio och har arbetat med hållbarhetsfrågor hela sitt yrkesliv, främst som konsult och tidigare inom NGO. Hennes uppdrag är huvudsakligen inom offentlig sektor, med inriktning på samhälls- och företagsnytta kopplat till hållbarhetsfrågor och på leverantörskedjor. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet inom resor och transporter men även andra produkter och tjänster. Maria har mycket god kännedom om politiskt styrda organisationer, och samspelet mellan tjänstemän och politiker. Hon har även en lång erfarenhet av att leda samverkan mellan flera olika parter från allt från kommuner, regioner, stat, företag av olika storlek och akademi. Fokus ligger alltid på att få fram konkreta resultat, vilket förutsätter pedagogisk förmåga för att ändra beteenden.

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63