fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Brottsförebyggande åtgärder enligt nya lagen – skapa trygghet i bostadsområden och stadsdelar

Hållbarhet

Brottslighet och otrygghet ligger högt upp på den politiska agendan och från och med juli 2023 är brottsförebyggande arbete ett lagkrav för Sveriges kommuner. Den här utbildningen ger dig kunskapen och verktygen för att lyckas med det brottsförebyggande arbetet och uppfylla lagstiftningen. Du får både de teoretiska grunderna, de praktiska verktygen, inspirerande exemplen och hur du utvärderar era insatser.

Antalet stadsdelar som är brottsutsatta har ökat. Utöver de 61 utsatta områden som finns med på polisens lista finns det stadsdelar och mindre områden med en negativ utveckling i var och varannan kommun. 

Denna utbildning fokuserar på att ge dig kunskapen och verktygen att vända den negativa utveckling som skett i många stadsdelar. Brottsförebyggande arbete är dessutom mycket mer mångfacetterat än vad många är medvetna om och berör faktorer som sociala insatser, kollektiv förmåga i stadsdelar samt stadsplanering och fastighetsförvaltning.  

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Vad den nya lagen säger om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
 • Skillnaden på begreppen trygghet och säkerhet och hur de hänger ihop
 • Vad forskningen och kriminologiska teorier säger om brottsförebyggande arbete 
 • Vad brottsförebyggande arbete innebär i praktiken  
 • Skillnaden på social och situationell prevention 
 • Sociala faktorer och värdet av kollektiv förmåga i stadsdelar
 • Metoder för utvärdering uppföljning av brottsförebyggande insatser
 • Effektiva insatser för socialt förebyggande arbete
 • Fastighetsägares och stadsutvecklares roll i det situationella arbetet 
 • Hur näringslivet och bostadsbolag kan arbeta med socialt hållbar förvaltning
 • Hur insatser kan koordineras i ett geografiskt avgränsat område
 • Värdet av att utvärdera insatser och hur detta kan göras
 • Konsten att mäta trygghet och brottslighet – centrala nyckeltal

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för att skapa trygghet i utsatta stadsdelar, samt dig som arbetar med närliggande frågor och berörs av trygghetsfrågan: 

 • Kommunala tjänstepersoner som arbetar till exempel med samhällsbyggnad, hållbarhet, socialförvaltning
 • Hållbarhetsstrateger, hållbarhetschefer och hållbarhetsutvecklare
 • Säkerhetschefer 
 • Brottsförebyggare och trygghetssamordnare 
 • Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
 • Fastighetsutvecklare
 • Säkerhetsföretag som arbetar med kommuner 
 • Poliser

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att du som arbetar med frågor som berör brottslighet och trygghet får en djupare förståelse kring det förebyggande arbetets betydelse och hur man arbetar målinriktat och utvärderar insatser. 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till kursen och presentation av kursledarna och deltagarna

09.15 Introduktion av begreppen trygghet och säkerhet
Vi går igenom skillnaden mellan trygghet och säkerhet och hur det hänger ihop med exempel från samtida debatt och erfarenheter

10.15 Fika

10.30 Brottsförebyggande arbete i teori och praktik 

 • Skillnaden mellan social och situationell prevention
 • Centrala kriminologiska teorier och hur man omvandlar dem till praktiknära åtgärder – genomgång av kollektiv förmåga, rutinaktivitetsteorin och Broken Windows-teorin. 
 • Viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet och värdet av samverkan

11.00 Den nya lagstifning om kommunera brottsförebyggande arbete
Den nya lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande arbete som gäller från och med 2023 och vad man kan vänta sig som följd av denna

11.30 Workshop – Den nya lagstiftningen i praktiken
Den kommande lagstiftningen; styrkor, svagheter, möjligheter och risker inom respektive organisationer som påverkas av lagstiftningen, exempelvis skola, socialtjänst, fastighets- och samhällsbyggnadsnämnder

12.00 Lunch

13.00 Insatser för socialt förebyggande arbete

 • Exempel från forskning och insatser som berör temat ”social prevention”
 • Kommunala insatser; vi går bland annat genom koncepten SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), SIG (Sociala insatsgrupper) och EST (Effektiv samverkan för trygghet)
 • Hur näringslivet och bostadsbolag kan arbeta med socialt hållbar förvaltning

14.00 Fastighetsägares och stadsutvecklares roll i det situationella arbetet

 • Hur brottslighet, otrygghet och stadsrummet hänger ihop
 • Konceptet CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) som teori och metod för brottsförebyggande samhällsplanering – vi går genom konceptets framväxt, utveckling och applicering, med koppling till forskning och lyckade exempel
 • Hur man arbetar med Business Improvement Districts (BID:s) och annan form av fastighetsägarsamverkan för minskat utsatthet och ökad trygghet
 • BID:s i Sverige och hur man arbetar i fastighetsägarföreningar på hemmaplan

15.00 Kaffe

15.15 Utvärdering av insatser 

 • Värdet av att utvärdera insatser och vilka förutsättningar som finns i dagsläget
 • Konsten att mäta trygghet och brottslighet
 • Centrala nyckeltal
 • Lärdomar från Bagarmossen och Järva; exempel på brottsförebyggande arbete som har ökat tryggheten och minskat brottsligheten genom konkreta insatser

16.00 Workshop om Platssamverkan: att koordinera insatser i ett geografiskt avgränsat område. 
Under worskshopen får deltagarna i uppgift att identifiera hur man arbetar brottsförebyggande i avgränsande territorium. Fokuset kommer ligga på vilka problem man identifierar, hur man riktar insatser och vem som bär ansvaret, samt hur man bäst följer och utvärderar resultat

16:45 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

17.00 Kursens avslut