Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Avtalsregler i offentlig upphandling – så tecknar du offentliga kontrakt

Juridik

Lagen om offentlig upphandling reglerar själva tilldelningen av ett offentligt kontrakt, men endast i begränsad mån de avtalsrättsliga aspekterna. Denna utbildning fokuserar på de avtalsfrågor av offentlig upphandling såsom gränserna för förhandling, bestämmelserna om fullmakt, avtalsteckning och ändring av befintliga kontrakt. Vi går igenom vad som behöver finnas med i ett kontrakt, vad som kan sekretessbeläggas, möjligheterna till överprövning och att ta till rättsliga åtgärder och sanktioner.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Avtalsrätten och hur den förhåller sig till lagen om offentlig upphandling.
 • Avtalsrättens regler om offentliga kontrakt i samband med offentlig upphandling.
 • Vad som går att reglera i ett kontrakt och vilka avtalsvillkor som måste finnas med.
 • Vilka delar i ett offentligt kontrakt som utgör allmän handling, offentlig handling och vilka som omfattas av sekretess.
 • Möjligheter att förhandla i samband med tecknande av kontrakt och att göra ändringar i tecknade kontrakt.
 • Möjligheter att överpröva ett avtals giltighet och att ta till andra sanktioner.
 • Möjligheter att ta till rättsliga åtgärder vid avtalsbrott.
 • Regler för avtal vid ramavtal och inköp via inköpscentraler.


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med offentlig upphandling, oavsett om du är upphandlare eller leverantör, och som vill få fördjupade kunskaper om förhållandet mellan den svenska avtalsrätten och det upphandlingsrättsliga regelverket.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om förhållandet mellan svensk avtalsrätt och upphandlingsrätten.
 • Verktyg för att kunna avgöra och bedöma avtalsrättsliga frågeställningar i olika upphandlingssituationer.
 • Kunskaper för att kunna avgöra möjligheterna till förhandling och när det går att ändra i offentliga kontrakt.
 • Kunskap om tillämpliga rättsmedel och om vikten av avtalsuppföljning i offentliga upphandlingar.

Dela kursen

Program

09.00 Avtalsrätt och offentlig upphandling
Under dagens första pass går vi igenom hur reglerna i den allmänna avtalsrätten förhåller sig till lagen om offentlig upphandling.

 • Avtalsrättens regler och principer.
 • Det upphandlingsrättsliga regelverket.
 • Avtalsvillkoren som krav i upphandlingen.
 • Offentlighet och sekretess i offentliga kontrakt.

10.30 Kaffe

10.45 Offentliga kontrakt – avtal i samband med offentlig upphandling
Vi går igenom de delar i avtalsrätten som avser offentliga kontrakt och vad som gäller när du skriver avtal i samband med en offentlig upphandling.

 • Definition av offentliga kontrakt.
 • Uppdelning av kontrakt på flera leverantörer.
 • Vad som gäller när man skriver ramavtal och inköpscentraler.
 • Vanliga avtalsklausuler och ansvarsbegränsningar.

12.00 Lunch

13.00 Förhandlingar och ändringar i olika delar av upphandlingsprocessen

 • Förhandlingar - möjligheter och begräsningar.
 • Ändringar av upphandlingsdokument och av anbud.
 • Ändringar i tecknade kontrakt.
 • Byte av leverantör.

14.30 Kaffe

14.45 Uppföljning och möjligheter att ta till rättsliga åtgärder

 • Avtalsuppföljning.
 • Överprövning av tecknade kontrakt.
 • Avtalsbrott och rättsmedel/sanktioner.

16.00-16.30 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut