Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Information

Pris: 8900 kr

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 24 mar

Tid: 09:00 – 17:00

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Under kursen får du lära dig hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera ert arbete och därmed mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Vi går också igenom hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI.Den här utbildningen handlar om hur du lyckas. Metoderna för mätning baseras på Theory of Change och The SDG Compass framtagen av FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) och the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Metoderna för redovisning baseras på Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide framtagen av FNs Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI).


DU FÅR LÄRA DIG:

  • Metoder för att mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen
  • Verktyg för att prioritera vilka globala mål ni ska fokusera er mätning och redovisning på
  • Hur du samlar in data för att mäta era bidrag till de globala målen
  • Att sätta och följa upp mål kopplat till de globala målen
  • Olika exempel på hur andra mäter och redovisar sitt bidrag till de globala målen
  • Hur du kan redovisa ert bidrag till globala målen i kombination med andra redovisningsramverk

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Organisationer som vill påbörja eller utveckla mätandet och redovisningen av sitt arbete med de globala målen. Utbildningen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om de Globala målen och Agenda 2030.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna verktyg för att mäta och redovisa en organisations bidrag till de globala målen på ett trovärdigt och kommunikativt sätt.

Kursledare

Erika Eriksson
Erika Eriksson är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact. Hon har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards och FN:s Global Compact. Erika har varit involverad i en rad redovisningsprojekt med fokus på utveckling av redovisningsprocesser, genomförande av riskanalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Erika är en van och uppskattad utbildare, hon utbildar bland annat i hur organisationer kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är.
Tony Christensen
Tony Christensen är expert på hållbart företagande och arbetar som rådgivare och projektledare på Enact. Han har bred erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med hållbarhetsfrågor kopplat till strategier, rapportering, analys och affärsutveckling. Tony är en van och uppskattad utbildare, bland annat kring hur organisationer kan arbeta systematiskt med Agenda 2030 och de globala målen. Han har även bred kompetens och stor vana av att arbeta med hållbarhetsredovisning kopplat till GRI Standards och Agenda 2030.

Program

09.00 Välkomna
– Presentation av program och deltagare

09.15 Globala målen – vad och varför?
– Kort genomgång av vad de globala målen är och varför de finns
– Decade of Action – hur ligger vi till nu?
– Målkonflikter och synergier

10.30 Kaffe

11.00 Så prioriterar du ert bidrag till globala målen

– Olika angreppssätt med olika utgångspunkter
– Väsentlighetsanalys med fokus på påverkan i hela värdekedjan
– Hur och när intressenter hjälper er att prioritera
– Övning i att prioritera med fokus på påverkan

12.15 Lunch

13.15 Så mäter du ert bidrag till globala målen

– Vad och varför mäter vi? Hur gör andra och vad finns det för verktyg?
– Fallgropar och framgångsfaktorer
– Övning i att sätta mål som mäter ert bidrag till de globala målen
– Datainsamling
– Användbara verktyg för att välja relevanta indikatorer kopplat till globala mål

14.30 Fika

15.00 Så redovisar du ert bidrag till globala målen

– Vad och varför redovisar vi?
– Exempel på hur andra har gjort
– Övning för att höja kvalitet på er redovisning
– Koppling till andra internationella riktlinjer och ramverk

16.30-17.00 Frågor, funderingar och avslut
 

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 24 mar

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 8900 kr

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 24 mar

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Erika Eriksson
Erika Eriksson är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact. Hon har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards och FN:s Global Compact. Erika har varit involverad i en rad redovisningsprojekt med fokus på utveckling av redovisningsprocesser, genomförande av riskanalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Erika är en van och uppskattad utbildare, hon utbildar bland annat i hur organisationer kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är.
Tony Christensen
Tony Christensen är expert på hållbart företagande och arbetar som rådgivare och projektledare på Enact. Han har bred erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med hållbarhetsfrågor kopplat till strategier, rapportering, analys och affärsutveckling. Tony är en van och uppskattad utbildare, bland annat kring hur organisationer kan arbeta systematiskt med Agenda 2030 och de globala målen. Han har även bred kompetens och stor vana av att arbeta med hållbarhetsredovisning kopplat till GRI Standards och Agenda 2030.

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63