Event

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Information

Pris: 8900 kr

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 nov

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 24 mar 2021

Tid: 09:00 – 17:00

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide.Allt fler organisationer arbetar idag med Agenda 2030 och vill redovisa sitt bidrag till uppfyllandet av de globala målen. Många tycker att det är svårt att mäta, redovisa och kommunicera kring sitt bidrag till de globala målen. En rad kartläggningar visar också att det finns förbättringspotential bland de flesta organisationer som idag redovisar mot globala målen.

Den här utbildningen handlar om hur du lyckas. Metoderna för mätning baseras på The SDG Compass framtagen av FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) och the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Metoderna för redovisning baseras på Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide framtagen av FNs Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI).

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Olika metoder för att mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen
  • Att välja vilka globala mål ni ska fokusera er mätning och redovisning på
  • Hur du samlar in data för att mäta era bidrag till de globala målen
  • Att sätta och följa upp mål kopplat till de globala målen
  • Goda exempel på sätt att mäta och redovisa mot globala målen
  • Hur du kan redovisa ert bidrag till globala målen i kombination med andra redovisningsramverk (GRI Standards, Global Compacts COP, CDP, UNGPRF)

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Organisationer som vill påbörja eller utveckla mätandet och redovisningen av sitt arbete med de globala målen. Utbildningen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om de Globala målen och Agenda 2030.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna verktyg för att mäta och redovisa en organisations bidrag till de globala målen på ett trovärdigt och kommunikativt sätt.

Kursledare

Erika Eriksson
Erika Eriksson är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact. Hon har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards och FN:s Global Compact. Erika har varit involverad i en rad redovisningsprojekt med fokus på utveckling av redovisningsprocesser, genomförande av riskanalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Erika är en van och uppskattad utbildare, hon utbildar bland annat i hur organisationer kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är.
Tony Christensen
Tony Christensen är expert på hållbart företagande och arbetar som rådgivare och projektledare på Enact. Han har bred erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med hållbarhetsfrågor kopplat till strategier, rapportering, analys och affärsutveckling. Tony är en van och uppskattad utbildare, bland annat kring hur organisationer kan arbeta systematiskt med Agenda 2030 och de globala målen. Han har även bred kompetens och stor vana av att arbeta med hållbarhetsredovisning kopplat till GRI Standards och Agenda 2030.

Program

9.00 Välkomna
– Presentation av program och deltagare

9.15 Best practice
– Genomgång av internationella riktlinjer: Vad är bra sätt att mäta och redovisa mot globala målen?
– Goda exempel på sätt att mäta och redovisa mot globala målen
– Övning i att bedöma redovisningsexempel

10.45 Fika

11.00 Så mäter du ert bidrag till globala målen
– Olika angreppssätt för att mäta era positiva och negativa bidrag till globala mål
– Sätta nya indikatorer och mål och återanvända befintliga
– Användbara hjälpmedel för att välja relevanta indikatorer kopplat till globala mål

12.15 Lunch

13.15 Så mäter du ert bidrag till globala målen (fortsättning)
– Övning i att välja indikatorer
– Datainsamling
– Uppföljning av era mål och indikatorer

14.30 Fika

15.00 Så redovisar du ert bidrag till globala målen
– Redovisa er prioritering av relevanta globala mål och hur ni arbetar med dessa
– Redovisa indikatorer för ert bidrag till globala mål och hur ni mäter detta
– Att kombinera globala målen med andra redovisningsramverk (GRI Standards, Global Compacts COP, CDP, UNGPRF, etc)
– Involvera intressenter i processen

16.30-17.00 Vägen vidare för deltagarna och avslut

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 nov

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 24 mar 2021

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 8900 kr

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 18 nov

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 24 mar 2021

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Erika Eriksson
Erika Eriksson är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact. Hon har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards och FN:s Global Compact. Erika har varit involverad i en rad redovisningsprojekt med fokus på utveckling av redovisningsprocesser, genomförande av riskanalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Erika är en van och uppskattad utbildare, hon utbildar bland annat i hur organisationer kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är.
Tony Christensen
Tony Christensen är expert på hållbart företagande och arbetar som rådgivare och projektledare på Enact. Han har bred erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med hållbarhetsfrågor kopplat till strategier, rapportering, analys och affärsutveckling. Tony är en van och uppskattad utbildare, bland annat kring hur organisationer kan arbeta systematiskt med Agenda 2030 och de globala målen. Han har även bred kompetens och stor vana av att arbeta med hållbarhetsredovisning kopplat till GRI Standards och Agenda 2030.

Har du frågor?

Kontaktperson

Linnea Magnusson
073-558 75 63