Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 15 apr

Tid: 09:00 – 17:00

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.
 Denna utbildning har stort fokus på att ge dig kunskaper i vilka metoder och tillvägagångssätt som finns för att lyfta ett utsatt område utifrån dess specifika förutsättningar och problematik. Du får även många goda exempel på områden som har haft en god utveckling efter insatser och vilka insatser som har haft avgörande betydelse.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

Kartläggningar i utsatta områden

Hur du tar fram en nulägesanalys och gör en platsanalys utifrån olika perspektiv i ett utsatt område och kartlägger dess viktigaste problem

Dialog och delaktighet

Olika metoder för medborgardialoger och delaktighet och hur du kan veta vilka metoder som du bör använda utifrån de förutsättningar som området har.

Hur du kan arbeta med samverkans- och stadsutvecklingsmodellen BIDS

Hur du kan arbeta med BIDS, Business Improvement District, för att skapa trygga, trivsamma och välfungerade platser.

Brottsförebyggande förvaltande för fastighetsägare

Hur du som fastighetsägare, eller kommunal förvaltare kan arbeta med brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete i utsatta bostadsområden, till exempel:

  • Fastighetsägare och fastighetsutvecklare
  • Preventionssamordnare och trygghetssamordnare
  • Bostadsrättsföreningar
  • Hållbarhetsstrateger, hållbarhetschefer och hållbarhetsutvecklare
  • Projektledare med inriktning hållbarhet inom kommunala och regionala förvaltningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskap och inspiration för att arbeta med- och få kunskaper och färdigheter i arbetet med att lyfta utsatta bostadsområden.

Kursledare

Oliver Berger
Oliver Berger är samhällsplanerare och projektledare på Urban Utveckling. Han har en master i samhällsplanering och arbetar i socioekonomiskt utsatta områden ur olika perspektiv. Han har bland annat genomfört kartläggningar av segregation, medborgardialoger och utvärderingar av trygghetsåtgärder i ett stort antal socialt utsatta bostadsområden över hela Sverige. Oliver arbetar även löpande med platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av de BID-inspirerade fastighetsägarföreningarna Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare.
Helena Kihlanki
Helena är utredare inom social hållbarhet på Urban Utveckling. Helena arbetar dagligen med att kartlägga, analysera och utvärdera områdesutvecklingsprojekt. Hon arbetar också med att ta fram förstudier, genomföra dialogprocesser i socioekonomiskt utsatta områden och med trygghetsfrågor. Helena är utbildad samhällsplanerare, kulturgeograf och har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Helena har tidigare genomfört ett stort antal dialogprojekt, segregationsanalyser och tillgänglighetsprojekt.

Program

09:00 Välkomnande och introduktion

09:15 Kartläggningar i utsatta områden
– Hur du tar fram en nulägesanalys
– Platsanalyser och stadsutveckling; vad har platsen för förutsättningar i form av fysiska-, sociala-, demografiska värden, vad är platsens funktion idag, vad är platsens identitet, hur kan den utvecklas utifrån de förutsättningar som finns?
– Goda exempel på områden som har haft en positiv utveckling och hur de har tagit sig dit

10:15 Kaffe 

10:30 Dialog och delaktighet
– Vad är en medborgardialog? En beskrivning av bakgrunden till- och fördelarna med dialogarbete
– Olika metoder för medborgardialog
– Praktiska exempel på hur en medborgardialog kan gå till och exempel på framgångsrika dialogprojekt

12:00 Lunch 

13:00 BIDS – metod och verktyg för samverkan
– Genomgång av konceptet BIDS, Business Improvement District – i svensk tappning, en samverkansmodell för att skapa trygga, trivsamma och välfungerade platser.
– Olika metoder och former av BIDS
– Vilka verktyg som går att använda inom BIDS
– Hur kan man arbeta med platssamverkan? Vad är platssamverkan och vilka metoder går att applicera?

14:00 Brottsförebyggande förvaltande för fastighetsägare
– Hur du som fastighetsägare, eller kommunal förvaltare kan arbeta med brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön. Brottsförebyggare, med lång erfarenhet av brottsförebyggande arbete presenterar metoder, vad du som fastighetsägare ska tänka på vid förvaltandet, vid nyproduktion eller renovering vad avser trygghetsåtgärder. Hur kan du med enkla medel och åtgärder skapa miljöer som är stimulerande och trivsamma och samtidigt förebygger brott.

15:00 Kaffe 

15:15 Workshop – Hur kan vi möta våra utmaningar gemensamt?
Deltagarna delas in i små grupper där de får chansen att lyfta upp sina respektive lokala utmaningar, för att sedan diskutera hur de kan arbeta med utmaningarna. Syftet är att deltagarna ska få chansen att få perspektiv, tips och råd gällande sina utmaningar i socialt utsatta områden och stadsdelar.

16:45 Vi avrundar dagen med gemensamma reflektioner

17:00 Kursen avslutas

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 15 apr

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 15 apr

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Oliver Berger
Oliver Berger är samhällsplanerare och projektledare på Urban Utveckling. Han har en master i samhällsplanering och arbetar i socioekonomiskt utsatta områden ur olika perspektiv. Han har bland annat genomfört kartläggningar av segregation, medborgardialoger och utvärderingar av trygghetsåtgärder i ett stort antal socialt utsatta bostadsområden över hela Sverige. Oliver arbetar även löpande med platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av de BID-inspirerade fastighetsägarföreningarna Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare.
Helena Kihlanki
Helena är utredare inom social hållbarhet på Urban Utveckling. Helena arbetar dagligen med att kartlägga, analysera och utvärdera områdesutvecklingsprojekt. Hon arbetar också med att ta fram förstudier, genomföra dialogprocesser i socioekonomiskt utsatta områden och med trygghetsfrågor. Helena är utbildad samhällsplanerare, kulturgeograf och har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Helena har tidigare genomfört ett stort antal dialogprojekt, segregationsanalyser och tillgänglighetsprojekt.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62