lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

Hållbarhet

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta metodiskt och långsiktigt med att stärka och lyfta bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Du får lära dig hur du kartlägger områdets utmaningar och sätter mål. Vi går igenom hur du utifrån konkreta metoder och modeller kan arbeta utifrån områdets specifika behov och förutsättningar. Du får också lära dig hur utvecklingen i bostadsområdet kan mätas och utvärderas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Kartläggning av utmaningar i områden med socioekonomiska utmaningar
 • Hur du mäter utvecklingen av den sociala hållbarheten i ett område och utvärderar mot ställda mål 
 • Goda exempel från områden som haft en positiv utveckling och hur vägen dit sett ut
 • Metoder och arbetsmodeller för att stärka bostadsområden: 
  - Boende- och medborgarengagemang genom dialog och delaktighet
  - BID (Business Improvement District)
  - Ökat inflytande och delaktighet genom medborgar- och boendedialog
  - Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
 • Metoder för utvärdering och uppföljning och hur dessa kan genomföras
 • Arbetssätt för ett effektivt brottsförebyggande arbete
  - Skillnaden mellan social och situationell brottsprevention 
  - Skillnad mellan säkerhet och trygghet och vikten av brottsförebyggande arbete för fastigehtsförvaltning och stadsplanering 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Preventionssamordnare och trygghetsamordnare 
 • Folkhälsostrateger 
 • Hållbarhetschefer och hållbarhetsutvecklare 
 • Projektledare med inriktning inom hållbarhet 

samt även andra som arbetar med socioekonomiska utmaningar och social hållbar utveckling. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få praktisk kunskap och inspiration för hur din verksamhet ska kunna arbeta långsiktigt med att stärka områden med socioekonomiska utmaningar genom tydliga mål, metoder och arbetssätt.

Dela kursen

Program

09:00 Introduktion 

09:15 Att förstå platser med socioekonomiska utmaningar

 • Vi går igenom begreppet socialt hållbara platser samt forskning och teorier om platsers sociala värden
 • Vad säger dagens forskning och teorier om hur vi kan förstå platsers sociala värden?

09:45 Att kartlägga social hållbarhet och att förstå utgångspunkten för arbetet 

För att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att skapa platser som är socialt hållbara måste vi förstå nuläge och utgångspunkt. 

 • Vad innebär kartläggningar av den sociala hållbarheten, och varför är detta viktigt att göra på platser med socioekonomiska utmaningar?
 • Hur kan vi kartlägga platsen?
 • Hur kan vi kartlägga sociala värden?
 • En genomgång av exempel från omvärlden

10.15 Kaffe 

10:30 Strategiskt och långsiktigt arbete mot mätbara mål

 • Hur vi kan mäta social hållbarhet och vilka mål vi kan sätta upp 
 • Vad vi kan mäta och hur vi gör det i praktiken 
 • Goda exempel från omvärlden som haft en positiv utveckling och hur vägen dit sett ut

11:00 Metod 1 – Metoder för att stärka bostadsområden – Business Improvement District (BID) 

 • BID som modell för långsiktig samverkan
 • Olika former och metoder av BID
 • Praktiska exempel på samverkan

12:00 Lunch

13:00 Metod 2 – Ökat inflytande och delaktighet

 • En beskrivning av bakgrunden till- och fördelana med dialogarbete, och hur ni kan utforma dialoger för att nå era mål
 • Olika metoder för medborgar- och boendedialog
 • Praktiska exempel på hur en medborgardialog kan gå till och exempel på framgångsrika dialogprojekt

13:45 Metod 3 – Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

 • Skillnaden mellan social och situationell brottsprevention
 • Skillnaden mellan säkerhet och trygghet 
 • Centrala kriminologiska teorier som är viktiga för brottsförebyggande arbete
 • Hur brottsförebyggande arbete, stadsplanering och fastighetsförvaltning hänger ihop i teori och praktik
 • Vad som är viktigt att beakta i förvaltningen, nyproduktionen eller utvecklingen av platser för stärkt och ökad trygghet samt för att motverka brottslighet
 • Exempel på utvärderingar av lyckade projekt

14:30 Att följa upp och utvärdera ert arbete
Metoder för utvärdering och uppföljning - hur dessa kan genomföras för att ge er kunskap om er insats, såväl pågående som fortsatta utveckling av denna. 

 • Hur ni sätter upp mätbara mål för ert arbete
 • Hur ni kan mäta det arbete som skett 

15:00 Kaffe 

15:15 Workshop – Hur kan vi arbeta tillsammans för att möta våra utmaningar?
Deltagarna delas in i mindre grupper där de får chansen att lyfta upp sina respektive lokala utmaningar. Tillsammans diskuterar vi målsättningar och metoder som kan tillämpas. Syftet är att deltagarna utifrån kursens innehåll ska få perspektiv på hur utmaningar kan arbetas med på ett metodisk och strategiskt sätt.

16:00 Vi avrundar dagen med gemensamma reflektioner

16:30 Kursen avslutas