Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att leda på ett kärleksfullt sätt – skapa framgång genom empati och fokus på glädje

Ledarskap

En modern ledare behöver både vara tydlig och rak, inkännande och ha förståelse för vad sina medarbetare motiveras av för att kunna leda dem till framgång. Under denna utbildning får du lära dig en 8-stegs-metodik för hur du får engagerade medarbetare genom att våga öppna dig själv och leda på ett mer kärleksfullt sätt. Vi går igenom hur du skapar en stark gruppdynamik, fokuserar mer på glädje än hårt arbete och hur ni skapar gemensamma målbilder som alla vill sträva efter.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • Hur du skapar engagemang och tillit hos dina medarbetare genom att du vågar öppna upp dig och vara mänsklig
 • Att bestämma dig för det du tror på och stå för dina beslut
 • Hur du skapar en stark gruppdynamik genom att fokusera på glädje snarare än hårt arbete
 • Att sätta upp tydliga mål och följa upp dem regelbundet
 • De olika faserna en grupp går igenom innan den kan leverera toppresultat
 • Att skapa en gemensam målbild som alla vill sträva efter
 • Hur du skapar balans i livet och får in återhämtning
 • Hur stress påverkar kroppen och hur du upptäcker att dina medarbetare arbetar under ständig stress

8 STEG FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP
Utbildningen bygger på ett 8-stegsprogram för hur du skapar framgångsrika team: 

Steg 1: Blottlägg dig och visa vem du är
Hur du genom att våga blottlägga dig själv och visar vem du är skapar tillit. 

Steg 2: Bestäm dig och stå för det du tror på
Hur du genom att bestämma dig för det du tror på och sedan stå för det blir en tydlig ledare som dina medarbetare vill följa. 

Steg 3: Sätt upp tydliga mål och följ upp dem regelbundet
Hur du sätter upp tydliga mål och följer upp dem regelbundet. 

Steg 4: Måla upp målbilder
Det räcker inte med att sätta upp ett mål och följa upp dem – genom att måla upp en tydlig bild av vad som händer när ni når dem är det lättare att nå dem. 

Steg 5: Våga vara mänsklig, ärlig och tydlig – kärleksfullt

Hur du får dina medarbetare att bli mer engagerade och själva vilja utveckla gruppen tillsammans och på så sätt skapar ett helt nytt engagemang.

Steg 6: Skapa balans i livet
För att kunna vara en framgångsrik ledare behöver du ta hand om dig själv ¬– klara av stressade situationer och skapa återhämtning och hur du läser av om dina medarbetare arbetar under ständig stress. 

Steg 7: Ha roligt och fira era framgångar
Hur och varför det är så viktigt att ha roligt, fira framgångar och investera mer i glädje än i hårt arbete för att nå resultat. 

Steg 8: Lev dina drömmar

Genom att du tydliggör dina drömmar för dig själv och andra blir du tydligare i dina beslut och en mer framgångsrik ledare. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Dig som är ledare och som vill skapa mer engagemang hos dina anställda och få dem att bli mer självgående, stressa mindre och istället njuta mer på arbetsplatsen – och samtidigt få ökat resultat.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Bli en tydligare, ärligare och mer kärleksfull ledare som står för sina beslut
 • Våga öppna dig själv för dina medarbetare och på så sätt skapa tillit och större engagemang
 • Få kunskap om hur du skapar ett starkt team med bra gruppdynamik som jobbar mot samma mål
 • Få större förståelse för hur stress påverkar kroppen och hur du kan motverka det hos dig själv och dina medarbetare

Dela kursen

Program

PROGRAM:

09.00 Hur man skapar ett framgångsrikt arbetsteam
Introduktion till utbildningens åtta steg som innebär att du hittar nyckeln till dina medarbetares hjärta som hjälper dig att skapa tillit till varandra och bygga ett framgångsrikt arbetsteam.

10.00 Steg 1: Blottlägg dig och visa vem du är
Ett effektivt sätt att få med dig dina medarbetare är genom att få dem att lita på dig. För att nå dit behöver du våga blottlägga dig själv och visa dem vem du är. Vi går igenom hur du gör det på ett professionellt sätt och på så sätt skapar tillit i gruppen.

10.30 Kaffe

10.45 Steg 2: Bestäm dig och stå för det du tror på
Alla människor vill följa en tydlig ledare som är konsekvent i sina beslut och inte vacklar eller är motsägelsefull. Här får du lära dig att bestämma dig för det du tror på och sedan stå för dina beslut.

11.15 Steg 3: Sätt upp tydliga mål och följ upp dem regelbundet
Vi går igenom hur du sätter upp tydliga mål och följer upp dem regelbundet. Om ni inte vet vart ni ska eller var ni är på resan mot målet kommer varken du eller dina medarbetare ta er vidare.

12.00 Lunch

13.00 Steg 4: Måla upp målbilder
Det räcker inte med att sätta upp ett mål och följa upp det. Om ni inte tillsammans har satt upp en tydlig målbild över vad som händer när ni når målet kommer ni ha svårt att nå dit. Vi går igenom hur du gör för att skapa en gemensam målbild som alla vill sträva efter.

13.30 Steg 5: Våga vara mänsklig, ärlig och tydlig – kärleksfullt

Vi går igenom de olika faserna en grupp går igenom innan den kan leverera på topp. Genom att lära dig dessa faser blir det lättare att leda din grupp hela vägen till den nivå där ni samarbetar fullt ut. Du får även en tydlig förståelse varför så många anställda idag är oengagerade på sina arbetsplatser. Genom att förstå det kan du sen med enkla medel få dem att bli mer engagerade.

15.00 Kaffe

15.15 Steg 6: Skapa balans i livet

För att kunna vara en framgångsrik ledare behöver du ta hand om dig själv. Du får lära dig hur du kan hjälpa din kropp att klara av stressade situationer och hur du kan skapa återhämtning i vardagen för att undvika stress. Du får även en genomgång av hur kroppen fungerar när den är stressad och kan därför lättare läsa av dina medarbetare och se om de arbetar under ständig stress.

15.30 Steg 7: Ha roligt och fira era framgångar
Vi går igenom hur du skapar en stark gruppdynamik genom att ha roligt, fira framgångar och investera mer i glädje än i hårt arbete. Att ha roligt tillsammans stärker inte bara gruppen utan leder även till bättre resultat.

16.00 Steg 8: Lev dina drömmar
Genom att du själv har en dröm blir du tydligare i dina beslut vilket leder till att du blir en bättre och mer framgångsrik ledare. Vi arbetar med olika drivkrafter till att leda andra människor till framgång och pratar om vad du har för drömmar.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut