Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Att leda för innovation i offentlig sektor – metoder och ledarskap

Information

Pris: 13 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 9 feb – 10 feb

Tid: 09:00 – 17:00

Denna utbildning handlar om hur du utvecklar en organisation som lockar fram det bästa hos medarbetarna och samtidigt skapar innovativa lösningar som möter medborgarnas behov. 
Du får lära dig att arbeta med problemlösningsmetoden Design Thinking genom praktiskt arbete steg för steg i innovationsprocess baserad på användarens och brukarens behov. Stort fokus ligger även på hur du kan skapa en organisationskultur där lärandet är en självklar del av processen och som främjar tillit, effektivitet och innovation. 
 DU FÅR LÄRA DIG:
 
1.Principer och metoder för ett ledarskap som skapar förutsättningar för innovation
 
2. Att arbeta med problemlösningsmetoden Design Thinking som ett användar– och brukarcentrerat förhållningssätt till innovation

3. En steg för steg-innovationsprocess baserad på problemlösningsmetoden Design Thinking: 
- Definiera utmaning
- Design research
- Analys och syntes
- Idégenerering
- Prototyp & test
- Utvärdering
 
4. Hur du skapar en lärandekultur och trygga team
 
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som jobbar med offentlig sektor i förändring, och vill förstå mer av innovationsprocessen eller få påfyllning med nya verktyg och metoder som ökar närvaro och effektivitet. Utbildningen lämpar sig allra bäst för dig som vill utforska nya arbetssätt, sätt att ta beslut och som längtar efter att lära sig en ny typ av ledarskap. 
 
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få både teoretisk och praktiskt kunskap om ledarskap och trygga team och innovationsmetoder som du kan ta vidare i din organisation.  

Kursledare

Hanna Öquist
Hanna Öquist är COO & Producer på design och innovationsbyrån Doberman. Hon är van att driva parallella projekt i allt från innovations- och förändringsledning till research, koncept, design och utveckling av digitala produkter och tjänster. Som process- och projektledare ansvarar hon för såväl det dagliga såväl som det långsiktiga strategiska samarbetet tillsammans med kunden. Hon brinner för att förstå slutkunden genom att lyssna, intervjua, testa - allt för att skapa resultat utifrån sann insikt och empati.
Marith Fält
Marith Fält är Change Facilitator & Producer på design- och innovationsbyrån Doberman, som i många år har arbetat utifrån medborgarnas behov tillsammans med SKL i projektet Förändra Radikalt och GPCC för Personcentrerad Vård. Hon har lång och bred erfarenhet av att leda projekt, designa och leda processer samt att coacha interna och externa team. På Doberman har hon arbetat med kunder som Tele2, Försäkringskassan, Statens Konstråd, E-hälsomyndigheten och SR. Många av dessa projekt har varit strategiska kundinsiktsdrivna projekt med höga krav på kompetens inom tjänstedesign, Design Thinking och metoder för innovation.
Lisa Lindström
Lisa Lindström är koncern-VD och medgrundare till design- och innovationsbyrån Doberman. Under Lisas ledning har Doberman tagit emot flertalet designutmärkelser, utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplats och kvalificerats som ett Gasellföretag. Hon är känd för sina oortodoxa innovationsmetoder och unika perspektiv på såväl kundupplevelser som organisationsutveckling. Lisa är en av Sveriges starkaste röster inom innovativ företagsamhet och samhällspåverkan och har blivit utsedd till en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Utöver hennes roll som koncern-VD på Doberman, är hon också styrelseordförande för Utbildningsradion och Swedish Design Awards.

Program

DAG 1:
 
09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion och incheckningsövning
 
09.15 Att leda för innovation och lärandekultur 
En introduktion till förändrings- och innovationsprocesser, vikten av att arbeta för att etablera och upprätthålla en lärandekultur samt vilken typ av ledarskap som är framgångsrikt. 

10.15 Kaffe
 
10.30 Introduktion till Design Thinking
Vad är er största utmaning gällande innovation?

11.15 Att bygga kreativa och effektiva team
 Teori och kunskapsutbyte.

11.45    Lunch
 
12.45 Innovationsprocessen baserad på Design Thinking
Kunskapsluckor: En metod för att identifiera kunskapsluckor kring ett formulerat problem eller utmaning
Instant Insights: En metod för att enkelt och snabbt nå ny kunskap kring en utmaning sett från användarens eller brukarens perspektiv. 
 
14.45 Kaffe

15.00 Fem ledarskapsprinciper - att leda för innovation
Utifrån de kortare teoripassen kring Design Thinking och att bygga kreativa och effektiva team samt att ha arbetat med en innovationsprocess sammanfattar tillfogar vi dagen i fem principer för att leda för innovation 

 16.00 Egen reflektion om ledarskap och innovation 

16.15 Fortsättning innovationsprocessen 
 
16.45-17.00 Reflektion från dag 1 


 
DAG 2:
 
09.00 God morgon!
Incheckning och tillbakablick

 09.15 Fortsättning innovationsprocessen 
– Story boarding

 

10.15 Kaffe
 
10.30 Prototypa och testa 
Att prototypa och testa: Metoder för hur man kan visualisera och konkretisera en idé samt testa den på användare och brukare

11.30 Skapa syntes av testresultaten
Skapa en syntes av den input och feedback som framkommit under testet – vad har vi lärt oss av våra tester?
 
12.00 Lunch
 
13.00 Sammanfattning av innovationsprocessen
Individuell och gruppreflektion
 
15.00 Kaffe
 
15.30 Workshopövning: Vilken ledarskapsegenskap är viktigast för dig?
I denna övning arbetar vi individuellt och tar hjälp av gruppen för att komma fram till vilken egenskap du anser vara viktigast för dig samt i den verksamhet du befinner dig i.  
 
16.30 Utcheckning
Vad tar du med dig från dessa två dagar?

17.00 Utbildningen avslutas
 

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 9 feb – 10 feb

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 13 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 9 feb – 10 feb

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Hanna Öquist
Hanna Öquist är COO & Producer på design och innovationsbyrån Doberman. Hon är van att driva parallella projekt i allt från innovations- och förändringsledning till research, koncept, design och utveckling av digitala produkter och tjänster. Som process- och projektledare ansvarar hon för såväl det dagliga såväl som det långsiktiga strategiska samarbetet tillsammans med kunden. Hon brinner för att förstå slutkunden genom att lyssna, intervjua, testa - allt för att skapa resultat utifrån sann insikt och empati.
Marith Fält
Marith Fält är Change Facilitator & Producer på design- och innovationsbyrån Doberman, som i många år har arbetat utifrån medborgarnas behov tillsammans med SKL i projektet Förändra Radikalt och GPCC för Personcentrerad Vård. Hon har lång och bred erfarenhet av att leda projekt, designa och leda processer samt att coacha interna och externa team. På Doberman har hon arbetat med kunder som Tele2, Försäkringskassan, Statens Konstråd, E-hälsomyndigheten och SR. Många av dessa projekt har varit strategiska kundinsiktsdrivna projekt med höga krav på kompetens inom tjänstedesign, Design Thinking och metoder för innovation.
Lisa Lindström
Lisa Lindström är koncern-VD och medgrundare till design- och innovationsbyrån Doberman. Under Lisas ledning har Doberman tagit emot flertalet designutmärkelser, utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplats och kvalificerats som ett Gasellföretag. Hon är känd för sina oortodoxa innovationsmetoder och unika perspektiv på såväl kundupplevelser som organisationsutveckling. Lisa är en av Sveriges starkaste röster inom innovativ företagsamhet och samhällspåverkan och har blivit utsedd till en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Utöver hennes roll som koncern-VD på Doberman, är hon också styrelseordförande för Utbildningsradion och Swedish Design Awards.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62