Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att leda i osäkerhet och kris

Ledarskap

En omvärld i ständig förändring kräver ledare som har kompetens att leda i kris och osäkerhet. Denna utbildning handlar om hur du lyckas med ditt ledarskap i kris och osäkerhet genom tydlighet, dialog och flexibilitet. Du får lära dig hur du rustar din verksamhet för att klara oroliga tider, hanterar människors motstånd och rädsla under förändringsprocesser och hur du arbetar med målstyrning trots hög grad av osäkerhet.

Om Utbildningen

Många företag och organisationer är rustade för att hantera och klara ´business as usual´ och att arbeta med utveckling, personalomsorg och hygienfaktorer i sina verksamheter. Men med ökad kompetensbrist och krav på att arbeta mer agilt i oroliga tider som postcovid eller fluktuerad ekonomi krävs kunskap och kompetens om krisledning och att kunna leda i osäkerhet. Denna utbildning handlar om hur du lyckas.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad en förändringsprocess är och hur det påverkar människor
 • Hur lyckad förändringsledning ser ut och vad som bör göras när verksamheten genomgår en förändringsprocess
 • Hur du rustar din organisation för att bättre klara oroliga tider
 • Verktyg för att leda i osäkra tider, kris och förändring
 • Hur du kan hantera människors motstånd och rädsla under förändringsprocesser
 • Hur du sätter mål trots osäkerhet och hög grad av förändring
 • Exempel på verksamheter som har lyckats få goda resultat trots hög grad av förändring 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Chefer och ledare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om förändringsprocesser och hur det påverkar människor.
 • Kunskap kring krisledning och vad som är fungerande verktyg för ledare och medarbetare under osäkra tider/förändring.
 • Verktyg kring hur man bör agera inför, under och efter en förändringsprocess/kris i en verksamhet.

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion
Agenda för dagen

09.15 Organisationer i förändring
Vad är en förändringsprocess i en organisation och vad sker i verksamheter vid förändringar?

10.15 Kaffe

10.30 Krisledning

 • Vad som händer med verksamheter och organisationer i osäkerhet/kris
 • Vanliga misstag under förändringsprocesser.
 • Forskning och exempel på verksamheter som fått goda resultat trots kris eller osäkra tider.

12.00 Lunch

13.00 Att leda i osäkerhet

 • Genomgång av hur ledarskapet och arbetskulturen påverkas av osäkerhet.
 • Nyckelfaktorer som behöver finnas för att kunna klara av och stärka organisationen under osäkerhet.
 • Vad för slags ledarskap har bäst resultat i en verksamhet i osäkerhet?
 • Redskap för att rusta sin verksamhet proaktivt, under och efter krisen.

15.00 Kaffe

15.15 Att ta med sig härifrån – hur du får resultat i verksamheten trots osäkerhet och förändring

 • Kunskap om vad som sker i organisationer under osäkerhet och vad du kan göra för att klara av konsekvenserna av osäkerhet bättre.
 • Vanliga misstag i organisationer under osäkerhet och hur ni kan förhindra detta genom konkreta verktyg, krisledning och kompetens om förändringar i organisationer.
 • Vad för slags ledarskap som är mest lyckad under osäkra tider.

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut