Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Att leda genom andra chefer – så lyckas du i politiskt styrda organisationer

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 4 maj

Tid: 09:00 – 17:00

Att leda chefer kräver färdigheter och kompetenser som skiljer sig från att leda medarbetare. Denna utbildning syftar till att stärka dig i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare i en politiskt styrd organisation. Du får ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen. Stort fokus ligger på verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer.Denna utbildning handlar om vad du ska fokusera på för att lyckas i ditt uppdrag att leda genom andra chefer – politisk skicklighet, kommunikativ förmåga, vara förebild, skapa ledarutrymme, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig att delegera uppdrag, följa upp de chefer du leder i deras uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.

UTBILDNINGENS MOMENT:

 1. Att leda genom andra chefer
  - Hur ledarskapet skiljer sig åt mellan att leda andra chefer och att direkt leda medarbetareHur du lyckas i din roll som chef över andra för att styra och leda
  - Hur ledarskapet och organisationens kultur hänger ihop
  - Hur du i din roll som chef kan stärka dina chefer i att skapa tillit, ge förutsättningar för att kunna prioritera samt förenkla styrning och ledning
   
 2. Ledarskap i olika hierarkiska nivåer – teorin Leadership Pipeline
  Utifrån Leadership Pipeline och de fyra ledningsnivåerna i offentlig sektor går vi igenom vilka förutsättningar för ledarskap som finns för de olika nivåerna och vad som skapar framgång:
  1. Toppchef (utvecklar strategi för hela organisationen och är länk till den politiska nivån)
  2. Funktionschef (oftast ansvarig för ett stort sammansatt område)
  3. Chef för chefer (leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
  4. Chef för medarbetare
   
 3. Stabs- och linjelogik: olika ledarfunktioners roller och förutsättningar
  Skillnader mellan linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd till chefer inom till exempel ekonomi, HR, kommunikation) och hur du kan förebygga konflikter mellan dessa genom dialog.
   
 4. Ditt egna ledarskap och din utvecklinsplan
  Under utbildningen arbetar du tillsammans med kursledarna med ditt egna ledarskap och tar fram en utvecklingsplan.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Chefer som leder andra chefer i linje- eller stabsfunktion, till exempel förvaltnings- och sektorschef, vd i kommunalt bolag, verksamhetschef, avdelningschef, områdeschef eller stabschef (HR, ekonomi, kommunikation etcetera).


MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Stärkas i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare
 • Få verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer
 • Få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen

Kursledare

Malin Danielsson
Malin Danielsson är seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.
Eva Lagbo Bergqvist
Eva Lagbo Bergqvist är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Din ledningskedja – vad kännetecknas den av?

09.45 Att styra och leda som chef i offentlig sektor

10.15 Kaffe

10.30 Introduktion till teorin Leadership Pipeline i den offentliga sektorn

Fyra ledarnivåer

 1. Toppchef: Utvecklar strategi för hela organisationen och säkerställer att den är konsekvent och inte minst är länken till den politiska nivån
 2. Funktionschef: Chefer under toppchefen. Dessa har vanligtvis ansvaret för ett stort sammansatt område med många olika specialiteter
 3. Chef för chefer: Leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
 4. Chef för medarbetare: Chef över en mångfald av ledare med mycket olika specifika arbetsuppgifter
 • Medarbetare: Här skapas resultaten genom de egna ansträngningarna och i samarbete med andra anställda
 • Faktorer som skapar sammanhängande ledningskedjor i en politiskt styrd organisation
 • Dialog och reflektion

12:00 Lunch

13:00 Linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd/service till chefer i linjen)

Detta pass handlar om hur du i dialog mellan linje och stab kan undvika konflikter och frustration och istället hjälpa andra med att lyckas i sina olika uppdrag.

15.00 Kaffe

15:15 Min utvecklingsplan

 • Det här vill jag utveckla i mitt ledarskap?
 • Coachning - under detta pass får du möjlighet att ta fram din egna utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare.

16.30-17.00 Summering och avslut

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 4 maj

Tid: 09:00 – 17:00

Dela artikeln

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 4 maj

Tid: 09:00 – 17:00

Kursledare

Malin Danielsson
Malin Danielsson är seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.
Eva Lagbo Bergqvist
Eva Lagbo Bergqvist är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62