Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Att leda en ledningsgrupp – så lyckas du i politiskt styrda organisationer

Ledarskap

Som chef är ledningsgruppen sannolikt ditt viktigaste verktyg för att lyckas med ditt uppdrag. Denna utbildning handlar om hur du skapar och driver en ledningsgrupp i en politiskt styrd organisation, som har samsyn, ömsesidigt ansvarstagande, tillit och driv i att hantera era viktigaste utmaningar. Stort fokus ligger på att ge dig verktyg och metoder för att få fungerande arbetsformer i din ledningsgrupp och samspel med andra delar av din organisation, samt att utveckla ditt egna ledarskap.

Om Utbildningen

Denna utbildning handlar om vad du ska fokusera på för att lyckas i ditt uppdrag att leda en ledningsgrupp. Du får lära dig att arbeta med strategiutveckling i samspel med din ledningsgrupp och hur ni med stöd av en arbetsprocess lägger fast vilka frågor/teman ni ska avsätta tid för samt hur era arbetsformer kan formas utifrån era prioriteringar. Du får grunden för att forma en struktur för din ledningsgrupp som bidrar till kontinuitet i det arbete ledningsgruppen driver och en utgångspunkt för att kommunicera vad ledningsgruppen ägnar sig åt och varför.

UTBILDNINGENS MOMENT:
1. Ditt eget ledarskap och din utvecklingsplan
Under utbildningen arbetar du tillsammans med kursledarna kring ditt eget ledarskap och tar fram en utvecklingsplan.
2. Att styra och leda som chef i offentlig sektor
De ömsesidigt beroende systemen – olika logiker att navigera inom:

 • Politiska systemet, tjänstemannasystemet, media systemet, brukarsystemet och det fackliga systemet med dess olika logiker att förhålla sig till

3. Ledningsgruppens roll i organisationen 

 • Vad är en ledningsgrupp? 
 • Ledningsgruppen i relation till andra grupper i organisationen 
 • Vad som kännetecknar en bra ledningsgrupp 
 • Erfarenheter av att vara en del av en ledningsgrupp 

4. Bemanna och sätta riktning för ledningsgruppens arbete 

 • Ditt syfte med ledningsgruppen 
 • Hur du kan formera ledningsgruppen och välja vilka som ska vara med 
 • Att välja vilka frågor som ledningsgruppen ska arbeta med 
 • Hur du sätter riktning för hur ledningsgruppen ska arbeta 

5. Ledarverktyg för att få gruppen att fungera 

 • Ett ledarverktyg för att få driv och ansvarstagande för viktiga utmaningar och frågor 
 • Hur du får samsyn kring vad gruppen ska användas till 

6. Arbetssätt, mandat och samspelsfrågor i ledningsgruppen

 • Hur du skapar en struktur för ledningsgruppens arbete 
 • Vem gör vad i ledningsgruppen för att få driv i de prioriterade utmaningarna och frågorna 
 • Hur ledningsgruppsarbetet kan läggas upp under ett verksamhetsår 

7. Ledningskedjor – interaktion mellan flera ledningsgrupper 

 • Hur ledningsgrupper i en organisation kan samspela 
 • Hur du kan stärka ledningsgruppernas koordinering för att därigenom få större verkningsgrad i hur verksamheten styrs och leds


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Chef som leder ledningsgrupp, till exempel förvaltnings- och sektorschef, vd i kommunalt bolag, verksamhetschef, avdelningschef, områdeschef, stabschef (HR, ekonomi, kommunikation mfl).

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Stärkas i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom ledningsgrupp 
 • Få verktyg och metoder som underlättar kommunikationen i ledningsgruppen i syfte att få kraft i ledarskapet 
 • Få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen

Dela kursen

Program

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Incheckning och förberedelseuppgift 

 • Vad är meningen med en ledningsgrupp? 

09.45 Introduktion till temat ledningsgrupp 

 • Vad är en ledningsgrupp? 
 • Ledningsgruppen och andra grupper i organisationen 
 • Vad som kännetecknar en bra ledningsgrupp 
 • Erfarenheter bland deltagarna av att vara en del av en ledningsgrupp 
 • Dialog och reflektion 

10.15 Kaffe

10.30 Att leda ledningsgrupp 

 • Varför en ledningsgrupp? 
 • Hur du kan formera en ledningsgrupp 
 • Att välja vilka frågor som ledningsgruppen ska arbeta med 
 • Hur du sätter riktning för hur ledningsgruppen ska arbeta 
 • Egna erfarenheter och reflektion 

12.00 Lunch

13:00 Ledarverktyg för att leda ledningsgrupp 

 • Introduktion av ett ledarverktyg för att få driv och ansvarstagande för angelägna utmaningar och frågor för ledningsgruppen 
 • Att skapa samsyn kring vad gruppen ska användas till 
 • Vi prövar att tillämpa ledarverktyget 

15.00 Kaffe

15.15 Arbetssätt, mandat och samspelsfrågor i ledningsgruppen 

 • Hur en struktur för ledningsgruppens arbete kan se ut 
 • Vem gör vad i ledningsgruppen för att få driv i de prioriterade utmaningarna och frågorna ledningsgruppen vill ta sig an? 
 • Hur ledningsgruppsarbetet kan läggas upp under ett verksamhetsår 

16.30-17.00 Summering och avslut dag 1

Dag 2

09.00 Incheckning


09.30 Att styra och leda som chef i offentlig sektor
De ömsesidigt beroende systemen - olika logiker att navigera inom

 • Politiska systemet med den politiska logiken 
 • Tjänstemannasystemet med stab och linjelogik 
 • Mediasystemet med medialogiken 
 • Brukarsystemet med brukarlogiken 
 • Olika professioners delsystem med deras logiker 
 • Det fackliga systemet med dess logik 

10.15 Kaffe

10.30 Att styra och leda som chef i offentlig sektor (forts.)


12.00 Lunch

13.00 Ledningskedjor – interaktion mellan flera ledningsgrupper 

 • På vilket sätt ledningsgrupper i en organisation kan samspela 
 • Hur du kan stärka ledningsgruppernas koordinering för att därigenom få större verkningsgrad i hur verksamheten styrs och leds 

14.00 Ditt eget ledarskap och din utvecklingsplan 

 • Vad vill jag utveckla i mitt ledarskap? 
 • Coachning - under detta pass får du möjlighet att ta fram en egen utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare 

15.00 Kaffe

15.15 Forts. ditt eget ledarskap och din utvecklingsplan

16.00-16.30 Summering och avslut

Se fler branschtitlar från Bonnier News