onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att leda en ledningsgrupp – så lyckas du i politiskt styrda organisationer

Ledarskap

Som chef är ledningsgruppen sannolikt ditt viktigaste verktyg för att lyckas med ditt uppdrag. Denna utbildning handlar om hur du skapar och driver en ledningsgrupp i en politiskt styrd organisation, som har samsyn, ömsesidigt ansvarstagande, tillit och driv i att hantera era viktigaste utmaningar. Stort fokus ligger på att ge dig verktyg och metoder för att få fungerande arbetsformer i din ledningsgrupp och i samspel med andra delar av organisation samt att utveckla ditt egna ledarskap.

Denna utbildning handlar om vad du ska fokusera på för att lyckas i ditt uppdrag att leda en ledningsgrupp. Du får lära dig att arbeta med strategiutveckling i samspel med din ledningsgrupp och hur ni med stöd av en arbetsprocess lägger fast vilka frågor/teman ni ska avsätta tid för samt hur era arbetsformer kan formas utifrån era prioriteringar. Du får grunden för att forma en struktur för din ledningsgrupp som bidrar till kontinuitet i det arbete ledningsgruppen driver och en utgångspunkt för att kommunicera vad ledningsgruppen ägnar sig åt och varför.

UTBILDNINGENS MOMENT: 

1. Ledningsgruppens roll i organisationen

 • Vad är en ledningsgrupp? 
 • Ledningsgruppen i relation till andra grupper i organisationen
 • Vad som kännetecknar en bra ledningsgrupp

2. Bemanna och sätta riktning för ledningsgruppens arbete

 • Ditt syfte med ledningsgruppen
 • Hur du kan formera ledningsgruppen och välja vilka som ska vara med
 • Att välja vilka frågor som ledningsgruppen ska arbeta med
 • Hur du sätter riktning för hur ledningsgruppen ska arbeta

3. Ledarverktyg för att få gruppen att fungera

 • Ett ledarverktyg för att få driv och ansvarstagande för viktiga utmaningar och frågor
 • Hur du får samsyn kring vad gruppen ska användas till

4. Arbetssätt, mandat och samspelsfrågor i ledningsgruppen

 • Hur du skapar en struktur för ledningsgruppens arbete
 • Vem gör vad i ledningsgruppen för att få driv i de prioriterade utmaningarna och frågorna
 • Hur ledningsgruppsarbetet kan läggas upp under ett verksamhetsår


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Chef som leder ledningsgrupp, till exempel kommun- eller regiondirektör, förvaltnings- och sektorschef, vd i kommunalt bolag, verksamhetschef, avdelningschef, områdeschef, stabschef (HR, ekonomi, kommunikation mfl).

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Stärkas i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom ledningsgrupp
 • Få verktyg och metoder som underlättar kommunikationen i ledningsgruppen i syfte att få kraft i ledarskapet
  Få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationenDela kursen

Program

09:00 Välkomnande och introduktion 

09:15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Vad är meningen med en ledningsgrupp? 

09:45 Introduktion till temat ledningsgrupp

 • Vad är en ledningsgrupp? Vad säger forskningen om ledningsgrupper?
 • Ledningsgruppen och andra grupper i organisationen
 • Vad som kännetecknar en bra ledningsgrupp
 • Erfarenheter bland deltagarna av att vara en del av en ledningsgrupp
 • Dialog och reflektion 

10.15 Kaffe 

10:30 Ledarverktyg för att leda ledningsgrupp

 • Introduktion av ett ledarverktyg för att få driv och ansvarstagande för angelägna utmaningar och frågor för ledningsgruppen
 • Att skapa samsyn kring vad gruppen ska användas till

12:00 Lunch 

13:00 Forts. Ledarverktyg för att leda ledningsgrupp

 • Vi prövar att tillämpa ledarverktyget 

15:00 Kaffe 

15:15 Arbetssätt, mandat och samspelsfrågor i ledningsgruppen

 • Hur en struktur för ledningsgruppens arbete kan se ut
 • Vem gör vad i ledningsgruppen för att få driv i de prioriterade utmaningarna och frågorna ledningsgruppen vill ta sig an?
 • Hur ledningsgruppsarbetet kan läggas upp under ett verksamhetsår

16:00 Ditt eget ledarskap och din utvecklingsplan

 • Vad vill jag utveckla i mitt ledarskap?
 • Möjlighet att påbörja en egen utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare 

16.30-17.00 Summering och avslut