Event

Att leda andra utan att vara chef i offentlig sektor

Information

Pris: 11 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 20 jan 2021 – 21 jan 2021

Tid: 09:00 – 16:30

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap. Du får lära dig hur du kan bli tydligare i ditt ledarskap, motivera dig själv och andra, prioritera och delegera mer effektivt, leda förändring samt hantera stress och konflikter. Vi går igenom ledarskapets grunder och faser, gruppdynamik, effektiv problemlösning och konflikthantering.Med rätt kunskap och verktyg kan du som leder utan att ha ett formellt chefsansvar göra stor skillnad för dig som ledare men också dina medarbetare. Under denna tvådagarsutbildning får du metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap. Utbildningen går igenom hur du motiverar dig själv och andra, prioriterar och delegerar mer effektivt, leder förändring samt hanterar stress och konflikter. Teori varvas med exempel och gruppdiskussioner och hur dina nya kunskaper kan appliceras i ditt dagliga arbete efter avslutad utbildning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Tydlighet i ledarrollen
 • Gruppdynamik och ledarskapets faser
 • Verktyg för effektivitet
 • Att leda förändring
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Effektiv problemlösning
 • Stress och proaktivt ledarskap
 • Motivation och drivkrafter
 • Att vara ledare och inte kompis
 • Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig i offentlig sektor som jobbar som ledare, men inte har ett formellt chefsansvar för den personal som du leder. Du kan både vara ny i din roll eller ha en längre tids erfarenhet, det finns något nytt att lära för alla.

Du kan till exempel jobba som:

 • Projektledare
 • Teamledare
 • Samordningsansvariga
 • Sektionsledare
 • Arbetsledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska:

 • Bli modigare i din ledarroll
 • Skapa tydlighet kring ledarrollen
 • Förstå gruppen och vad de behöver av dig som ledare
 • Få medarbetare att göra det som förväntas av dem
 • Hantera att vara ledare och inte kompis, i din grupp
 • Prioritera och delegera bättre
 • Motivera medarbetarna vid målarbete eller förändringsarbete
 • Hantera konflikter och svåra samtal bättre, tack vare nya verktyg och insikter
 • Förstå olika typer av personligheter och värdet av att vi är olika
 • Få insikt i hur hjärnan fungerar och vad du behöver tänka på som ledare

 

Kursledare

Malin Trossing
Malin Trossing är civilingenjör och har 15 års egen erfarenhet av chefs och ledarroller i olika typer av organisationer. Hon har praktisk erfarenhet av ledarskap både i bra och i tuffa tider, och de olika utmaningar som ledare ställs inför i vardagen. Hon har en djup kunskap kring hur ledarskapet och människorna fungerar i en organisation. Sen 2010 fokuserar hon helt på att sprida ett tydligt och modigt ledarskap till chefer och ledare, via utbildningar, ledarskapsböcker och som konsult. I rollen som ledarskapsexpert på Dare to lead AB har hon genom åren utbildat flera tusen ledare runt om i Sverige, däribland nästan 1500 ledare i offentlig sektor. Hennes senaste bok ”Våga leda med hjärnan” är uppskattad både av ledare och chefer.

Program

Dag1
09.00–09.15 Välkomnande och introduktion

Introduktion till kursens mål och syfte

09.15–10:00 Jag och min ledarroll
•    Chefskap vs ledarskap
•    Ramar och förväntningar
•    Tydligt ledarskap

10:00–10:15 Kaffe

10:15–11:00 Skapa förutsättningar för ledarskapet
•    Värderingar och beteenden
•    Konsekvenstänk

11:00–11:30 Att hantera stress i ledarrollen
•    Proaktiv vs. reaktivt ledarskap
•    Stresshantering

11:30 – 12:00 Ledare, inte kompis
•    Leda tidigare kollegor
•    Ledarrollen, en förebild

12.00–13.00 Lunch

13:00 – 14:30 Gruppens utveckling
•    Grundläggande teori i gruppdynamik, FIRO
•    Gruppens utveckling
•    Ledarskapets olika faser

14.30–14.45 Kaffe

14:45 – 15:30 Värdet av olikheter i gruppen
•    Personlighetstyper
•    Fördelar och fallgropar

15:30 – 16:20 Leda förändring
•    Mål som lockar
•    SMARTA mål (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbundet)
•    Förankringsprocessen
16.20-16.30 Sammanfattning dag 1

Dag 2
09.00–09.30 Reflektion dag 1

09.30–10:00 Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv
•    Hjärnans funktioner
•    Ledarskapet utifrån hjärnans perspektiv

10:00–10:15 Kaffe

10:15 – 10:45 Effektiv problemlösning
•    Effektivitet i ledarskapet
•    Lösa källan till problemet
•    Lösa problem när de är små

10:45 – 12:00 Svåra samtal och konflikter
•    Konflikthantering
•    Feedback med omtanke

12.00–13.00 Lunch

13:00 – 14:30 Svåra samtal och konflikter forts
•    Aktivt lyssnande
•    Drama-modellen
•    Gruppdiskussioner

14.30–14.45 Kaffe

14:45 – 15:30 Förutsättningar för motivation
•    Drivkrafter och behov
•    Hjärnan och inre motivation
•    Medarbetarens ansvar

15:30 – 16:00 Verktyg för effektivitet
•    Prioritering
•    Delegering

16.00-16.30 Sammanfattning dag 2

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 20 jan 2021 – 21 jan 2021

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 11 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 20 jan 2021 – 21 jan 2021

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Malin Trossing
Malin Trossing är civilingenjör och har 15 års egen erfarenhet av chefs och ledarroller i olika typer av organisationer. Hon har praktisk erfarenhet av ledarskap både i bra och i tuffa tider, och de olika utmaningar som ledare ställs inför i vardagen. Hon har en djup kunskap kring hur ledarskapet och människorna fungerar i en organisation. Sen 2010 fokuserar hon helt på att sprida ett tydligt och modigt ledarskap till chefer och ledare, via utbildningar, ledarskapsböcker och som konsult. I rollen som ledarskapsexpert på Dare to lead AB har hon genom åren utbildat flera tusen ledare runt om i Sverige, däribland nästan 1500 ledare i offentlig sektor. Hennes senaste bok ”Våga leda med hjärnan” är uppskattad både av ledare och chefer.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62