Angående covid-19:

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Event

Att hantera misskötsel i anställningen – och hur du gör rätt från början

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 11 feb

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 9 sep

Tid: 09:00 – 16:30

Misskötsel i anställning kan bland annat handla om samarbetsproblem, bristande arbetsinsats, olovlig frånvaro, alkohol- eller drogmissbruk, våld och stöld. Denna utbildning syftar till att ge dig verktyg och kunskap i hur du på ett strukturerat sätt kan hantera medarbetare som missköter sig och hur du kan arbeta förebyggande. Du får bland annat lära dig skillnaderna mellan arbetsrättslig misskötsel och så kallade moraliska fel, hur du gör bakgrundskontroller, när det finns grund för uppsägning eller avsked och hur du gör skriftlig varning. DU FÅR LÄRA DIG:
•    Hur du säkerställer en rättssäker rekryteringsprocess genom olika bakgrundskontroller av arbetssökande för att förbygga framtida misskötsel
•    Grundläggande krav som ställs på arbetstagaren, arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens ledningsrätt
•    Innebörden av fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
•    Hur du ska agera rättssäkert och kunna skilja på när en medarbetare begår arbetsrättsliga fel och rent moraliskt fel 
•    Hur du genomför en arbetsrättslig utredning om en arbetstagare har misskött sig
•    Att genomföra så kallade korrigerande och medvetandegörande samtal
•    Hur du gör en skriftlig erinran/varning
•    Regler för förflyttning eller omplacering
•    Regler för uppsägning eller avsked 
•    Gränsdragning mellan lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier 
•    Skillnader mellan kränkande särbehandling och misskötsel
•    Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Kursen riktar sig till, chefer, arbetsledare med personalansvar, HR-chefer, HR-specialister och fackliga representanter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få: 
•    Kunskap och verktyg för att hantera situationen när medarbetare missköter sig i anställningen
•    Kunskap om hur du arbetar på ett rättssäkert sätt med tydlig dokumentation
•    Få kunskap om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och vad som gäller vid kränkande särbehandling
•    Lära dig hur du genomför en arbetsrättslig utredning
•    Förståelse för vilka grundkrav som behöver finnas i anställningen och vilken arbetsskyldighet som finns
•    Kunskap om korrigerande och medvetandegörande samtal
 

Kursledare

Georg Frick
Georg Frick är arbetsgivarkonsult, personalvetare, författare och specialist på praktisk arbetsrätt och driver Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB. Han har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning. Georg är författare till bland andra Lönesamtal - handbok för chefer och Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Han är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Program

09.00  Välkomna, introduktion och presentation

09.15  Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet i rekryteringsprocessen
Giltiga anställningsavtal och avtalslagens regler om ogiltiga avtal
Vad gäller om den arbetssökande ljuger?
Kan arbetsgivaren ångra en anställning?

10.30 Fika

10.45 Grundkrav i anställningen och arbetstagarens arbetsskyldighet 
En anställning innebär både rättigheter och skyldigheter för arbetstagaren. En del av skyldigheterna är underförstådda och framgår inte direkt av någon avtalstext. Vi går igenom hur arbetsgivaren ska tydliggöra dessa skyldigheter och hur agera när medarbetare inte fullgör sina grundkrav.
•    Lojalitet, yttrandefrihet och sociala medier
•    Fackligt tolkningsföreträde om arbetsskyldighet
•    Arbetsrättsligt fel eller moraliskt fel
•    Att genomföra en arbetsrättslig utredning

12.00 Lunch

13.00 Korrigerande och medvetandegörande samtal
Vi går igenom vad ett korrigerande samtal och medvetandegörande samtal är och vad de bör innehålla: bland annat: 

•    Skriftlig erinran/varning
•    Förflyttning/omplacering
•    Uppsägning/avsked 
•    Kränkande särbehandling v/s misskötsel

14.30 Fika

14.45 Relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen 
•    Genomgång och analys av rättsfall avseende misskötsel i anställningen

16.00 Sammanfattning och avslutande frågestund

16.30  Kursen avslutas
 

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 11 feb

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 9 sep

Tid: 09:00 – 16:30

Dela artikeln

Information

Pris: 8 900 kr exkl moms

Kurstillfällen

Plats: Lärarledd onlineutbildning

Datum: 11 feb

Tid: 09:00 – 17:00

Plats: Centrala Stockholm

Datum: 9 sep

Tid: 09:00 – 16:30

Kursledare

Georg Frick
Georg Frick är arbetsgivarkonsult, personalvetare, författare och specialist på praktisk arbetsrätt och driver Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB. Han har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning. Georg är författare till bland andra Lönesamtal - handbok för chefer och Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Han är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Har du frågor?

Kontaktperson

Karin Rehnberg
070 003 34 62