Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Skarpare klimatkrav på fordon

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya kriterier för klimatkrav vid upphandling av fordon. Fokus ligger på förnybara...
Nyhet
Klimat