Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Omstridd gravplats blir försenad

En ny begravningsplats i Järva i Stockholm försenas sedan en upphandling överklagats. Boende har kritiserat gravplatsen.
Nyhet
Upphandling