Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Miljonböter för Västtrafik

Västtrafik har förlängt konsultavtal på otillåtet sätt, slår förvaltningsrätten fast och dömer ut 1 miljon kronor i...
Nyhet
Upphandling