Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Myndighet: Se inköpen som ett ledningsverktyg

Erfarenhet visar att beslutsfattare i kommuner och regioner tjänar på att ta ett ägarskap för inköpen.
Debatt
Inköp
Maria Öhman
strateg med inriktning på innovation på Upphandlingsmyndigheten