Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Kommentus häver ramavtal

Ett företag har flera gånger överskridit reglerade påslag. Därför bryter SKL Kommentus Inköpscentral ramavtalet med...
Nyhet
Upphandling