Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Regionernas planer hotar flygföretag

Vilka är beläggen för att regionernas ambulansflyg i egen regi är säkrare eller mer effektiva än de privata?
Debatt
Ambulanssjukvård
Fredrik Kämpfe
Transportföretagen, branschchef flyg

Laholm rundade LOU

Laholm har köpt markarbeten för drygt 8 miljoner kronor utan upphandling. Uppdragen gavs direkt till en entreprenör.
Nyhet
Upphandling