Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

Omtag i Stockholms it-upphandling

Region Stockholm har påbörjat en ny upphandling av vårdinformationssystem. Den första avbröts i brist på konkurrens.
Nyhet
Upphandling

NCC ska bygga Örebros vattentorn

Efter många turer står det klart att NCC får uppdraget att bygga Örebros nya vattenreservoar. Upphandlingen har kantats...
Nyhet
infrastruktuinvesteringar