Upphandling

Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för 830 miljarder kronor om året. Att granska om dessa pengar används rätt är ett prioriterat område för Dagens Samhälle.

”Skolelever förtjänar renare toaletter”

Sveriges kommuner måste bli betydligt bättre på att upphandla städning – inte minst för att minska smittspridningen.
Debatt
Städning
Pernilla Enebrink
näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen