Träffpunkt inköpsdagen

traffpunkt

Träffpunkt Inköpsdagen är hela Almedalens viktigaste dag för dig som är engagerad och involverad i arbetet med att skapa bättre offentliga affärer. Tisdagen den 3 juli träffar du oss på restaurang Kitchen & Table, Clarion Hotell Wisby mellan 08:00, då vi inleder med ett frukostmöte, och 16:30. Du kan delta i seminarier och paneldiskussioner som kommer att ge dig nya insikter om morgondagens offentliga marknad eller bara komma in och prata med oss som finns på plats: SKL Kommentus, Sveriges Offentliga Inköpare, SOI och Dagens Samhälle Insikt.

PROGRAM #inköpsdagen

Frukostmöte 08:00-09:00: Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären (KLICKA FÖR VIDEO)
Är det bättre med samordnade inköp och upphandlingar eller medför detta bara en ökad uteslutning av mindre leverantörer och en försämrad konkurrens? Vilket ansvar har en Inköpscentral för att avropen fungerar som det är avtalat? Vilket stöd får leverantören?
Medverkande: Johan Almesjö, vd HBV, Martin Magnusson, vice ordf SOI, Ann-Sofie Lillberg, enhetschef Upphandlingsmyndigheten, Olof Molander, affärsområdeschef SKL Kommentus, Mari Jonsson, vice ordförande UpphandlingsCenter/kommunalråd Borlänge

Key note speakers:
09:45-10:05      Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket
Ser en erfaren Inköpare/Upphandlare annorlunda på den offentliga upphandlingsprocessen när man blivit Generaldirektör?

11:30-11:50      Anna-Karin Hatt, vd Almega
Varför är det inte fler leverantörer som vill delta i de offentliga upphandlingarna?

13:30-13:45      Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen
Affärer bygger på tillit! Hur ser det ut för den offentliga affären? Finns det någon tillit kvar för den offentliga sektorn?

14:15-14:30      Åsa, Zetterberg, CDO Sverige, Regeringskansliet
Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Varför är det viktigt?

14:40-15:00     Hur kan den offentliga upphandlingen skapa en bättre vård? (KLICKA FÖR VIDEO)
Diskussionerna kring den offentliga upphandlingen och dess konsekvenser är en het fråga. Här möts två perspektiv på vad den offentliga upphandlingen kan leda till och hur den skall användas på bästa sätt. Medverkande: Ardalan Shekarabi (S), civilminister, Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting

 

Seminarier:
09:00-09:45      Molnet över skolan – hur ska den nationella digitaliseringsstrategin kunna realiseras? (KLICKA FÖR VIDEO)
År 2022 ska den nationella digitaliseringsstrategin vara implementerad, hur långt har SKL kommit i arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet?
Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig SKL, Marita Lohmander, kategoriansvarig SKL Kommentus Inköpscentral, Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech, Anders Bergström, skolchef Skellefteå kommun samt Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef Filipstads kommun. Moderator: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus

10:00-11:30      En för alla parter god offentlig affär! (KLICKA FÖR VIDEO)
Hur får vi det att fungera? Hur har andra gjort? Genom goda exempel kan vi lära, inspireras och göra skillnad. Medverkande: Martin Kruse, inköpsdirektör på Arbetsförmedlingen och vinnare av Anbudspriset 2017, Sebastian Nordgren, inköpschef i Nacka kommun och vinnare av Handslaget 2018, Mirja Saarväli, upphandlingschef i Eskilstuna kommun och utsedd till Årets inköpare 2018 samt Carin Stockman, vice vd Sveriges Byggindustrier samt vd Byggmästar'n Skåne Panel: Emma Breheim, ordförande SOI, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus, Carin Stockman, vice ordf Sveriges Byggindustrier samt vd Byggmästar'n Skåne och Fredrik Tamm, affärsutvecklare Dagens Samhälle Insikt  Moderator: Olov Carlsson, vd och chefredaktör Dagens Samhälle

12:00-12:45      Hur klarar inköparna av att handla upp de artificiella och intelligenta system som ska lösa välfärdsutmaningarna? (KLICKA FÖR VIDEO)
Vilka krav skall ställas på den egna beställaren och vilka krav ska/kan ställas i upphandlingen? Vem ska lära inköparna hur man gör? Medverkande: Helen Widin, inköpschef Kriminalvården, Ida Engberg, kategoriansvarig Digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral, Albin Andersson, project manager, RISE. Moderator: Fredrik Tamm DS Insikt

13:00-13:45      Offentliga beslut bör fattas baserat på fakta (KLICKA FÖR VIDEO)
Varför fattas inte offentliga beslut i allt större utsträckning baserat på fakta? Offentlig information är tillgänglig för alla! Eller är den inte det? Medverkande: Henrik Stålne, affärsansvarig researcher Dagens Samhälle Insikt och Fredrik Tamm, affärsutvecklare Dagens Samhälle Insikt

14:00-14:45      Sluta lappa och laga! Är det dags för ny lag för offentliga inköp? (KLICKA FÖR VIDEO)
Regeringen har under den gångna mandatperioden tillsatt en utredning om hur LOU kan förenklas och i april presenterades SOI:s förslag till ny upphandlingslagstiftning under tröskelvärdena. Bägge förslagen diskuteras av en panel med kunniga och engagerade personer från alla läger. Medverkande: Emma Breheim, ordförande SOI, Åsa Edman, SKL Kommentus, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, Björn Bergström, advokat Ramberg Advokater, Anna Ulfsdotter-Forssell, regeringens särskilda utredare. Moderator: Jenny Engström, Dialogmakarna

15:00-15:30      Hur handlar man upp intellektuella tjänster? Hur säkrar man resurser till offentliga uppdrag? (KLICKA FÖR VIDEO)
Vet verksamhetens ansvariga, eller för delen dess personal, var man har sårbarhet och hur starkt beroende man har av enskilda leverantörer? Har beställarna koll på alla leverantörer man faktiskt samarbetar med? Hur upphandlas intellektuella tjänster? Hur får köper man in den kvalitet som möter rätt behov? Medverkande: Charlotte Murray, konsultchef, Caroline Hagberg, affärsområdesansvarig AffärsConcept, Björn Bergström, advokat Ramberg Advokater, Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL, Johan Högne, digitaliseringsdirektör Norrköpings kommun, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv
 

Partners:

Soi

sklkommentus

dsinsikt