Vinster i välfärden

20 juni

Skolverkets gd ger oseriösa förslag

Boel Vallgårda, utredare med 29 års erfarenhet av resursfördelning och uppföljning i Uppsala kommun, författare till SKL:s skrift Socioekonomisk resursfördelning till skolor