Val 2015

29 december 2014

KD måste lämna decemberuppgörelsen

Magnus Jacobsson, förbundsordförande KDU 1996-99, riksdagsledamot 1998-02, oppositionsgruppledare Uddevalla 2002-06, kommunalråd 2007-15