Uppehållstillstånd

16 november 2015

Nu får det vara nog med liberal kluvenhet

Telason Getachew, initiativtagare till nätverket Birgitta Ohlsson som partiledare för Folkpartiet, medlem i LUF samt nyhetschef på Frihetssmedjan