Tillit

4 april

Statlig närvaro avgörande om landet ska hålla ihop

Dan Hjalmarsson, ekonomie doktor, knuten till Handelshögskolan i Stockholm och tidigare generaldirektör vid myndigheten för Tillväxtanalys. Han har tidigare arbetat med frågor om den statliga förvaltningen på uppdrag av Ansvarskommittén och den senare Indelningskommittén.
25 maj 2018

Återinför gåvoavdraget!

Morgan Olofsson, riksdagskandidat (L) och fd kommunikations- och insamlingschef på Svenska Röda Korset