Sverige

5 november 2018

Sverige behöver bara en elmarknad

Mats Nilsson, Lektor i miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Södertörns högskola, adjungerad professor elmarknadens ekonomi, Luleå tekniska universitet