Skolan

20 juni

Skolverkets gd ger oseriösa förslag

Boel Vallgårda, utredare med 29 års erfarenhet av resursfördelning och uppföljning i Uppsala kommun, författare till SKL:s skrift Socioekonomisk resursfördelning till skolor
Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag: