Rasism

19 september 2018

Rasismen är inget vitt privilegium

Fredrik Segerfeldt, författare, aktuell med boken ”Den svarte mannens börda: nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri”