Perspektiv

25 maj 2018

Våga lyfta dilemmat med vårdens prioriteringar

Mari Broqvist , Verksam sedan 2001 vid Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. Artikeln bygger på hennes avhandling ”Asking the public – citizens’ views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare” från 2018. 
20 april 2018

Traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras

Frida Johansson Metso, Leg psykolog, författare till nyutkomna ”När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre” (Gothia Fortbildning) och projektledare för Stockholms-psykiatrin vid Transkulturellt centrum