Övervakning

16 februari 2015

Flygregistret ger ett EU där ingen är fri

Bodil Ceballos, EU-parlamentariker (MP) och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter som är det utskott i Europaparlamentet som arbetar med migrationspolitiken