Omsorg

20 april

Traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras

Frida Johansson Metso, Leg psykolog, författare till nyutkomna ”När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre” (Gothia Fortbildning) och projektledare för Stockholms-psykiatrin vid Transkulturellt centrum
28 mars

Be barnen om ursäkt, SiS!

Maria Moraes, som 13-åring placerad på flera av SiS slutna institutioner, idag verksam kommunpolitiker i Linköping (MP)