NPF

NPF är förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd, autismspektrumtillstånd etc.
13 juni

Samhällets NPF-misslyckande kostar liv

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)