Mångfald

13 juni

Samhällets NPF-misslyckande kostar liv

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)