Liberalism

25 september 2015

Folkpartiet är alltför räddhågset

Telason Getachew, initiativtagare till nätverket Birgitta Ohlsson som partiledare för Folkpartiet, medlem i LUF samt nyhetschef på Frihetssmedjan