Komplementär vård

Alternativ eller komplementär vård är ett samlingsbegrepp för vårdmetoder som inte har prövats vetenskapligt på det sätt som är reglerat för behandlingar i den etablerade sjukvården.