Kollektivtrafik

12 maj 2017

”Så får vi fler att välja bort bilen”

Margareta Friman, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Föreståndare för Samot –forskning om hur kollektivtrafik upplevs och används.