IT

7 augusti

Modern teknik löser skolans problem

Lennart Swahn, Sweducation, fd lektor och rektor inom teknisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsexpert vid The World Bank, Unesco, ILO och Sida