Helgläsning

29 december 2015

Flyktingdebattens blinda fläck är rättigheterna

Radu Harald Dinu, fil. dr i historia, mellan 2007 och 2012 medlem i forskarskolan Mänskliga rättigheter och människovärde vid Max-Weber-Center for Advanced Cultural and Social Studies i Erfurt, Tyskland.