Funktionsvariation

13 juni

Samhällets NPF-misslyckande kostar liv

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)
13 maj

Fattig grupp undanhålls pengar av kommunen

Peter Löthman, Spånga, läkare, tidigare utförsäkrad på grund av utmattningssyndrom, pappa till vuxen son som tidigare blivit av med sin assistans, medlem i RBU, DHR, Neuroförbundet, funkivist.