Friskolor

25 juni 2018

Skolverket vilseleder om skolsegregationen

Boel Vallgårda, utredare med 29 års erfarenhet av resursfördelning och uppföljning i Uppsala kommun, författare till SKL:s skrift Socioekonomisk resursfördelning till skolor