Förebyggande insatser

2 september 2016

”Kvinnorna kan bli morgondagens IS-krigare”

Jessica Katz, konsult på Prime PR, författare till rapporten ”Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot” och fd student vid Försvarshögskolan. Talar vid konferensen ”Förebygg våldsbejakande beteende och extremism” som äger rum 31 augusti – 1 september i Göteborg.
31 augusti 2016

”IS-kvinnorna är ett underskattat hot”

Jessica Katz, konsult på Prime PR, författare till rapporten ”Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot” och fd student vid Försvarshögskolan. Talar vid konferensen ”Förebygg våldsbejakande beteende och extremism” som äger rum 31 augusti – 1 september i Göteborg.